Naudojimosi kompiuteriais ir internetu Molėtų rajono

III. VARTOTOJŲ TEISĖS

14. Vartotojas turi teisę:

14.1. iš anksto rezervuoti sau vietą prie kompiuterio;

14.2. naudotis bibliotekininko pagalba ieškodamas informacijos internete;

14.3. įsirašyti surinktą informaciją į savo atsineštą laikmeną;

14.4. naudotis Bibliotekoje teikiamomis mokamomis paslaugomis (dokumentų spausdinimas, skenavimas ir kopijavimas).

15. Vartotojui draudžiama:

15.1. naudotis internetu ne informacijos paieškos tikslais (išskyrus žaidimus, interneto diskusijų forumus, pokalbių svetaines ir elektroninį paštą);

15.2. skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, kurios platinimą draudžia Lietuvos Respublikos teisės aktai;

15.3. įrašyti savo laikmenų duomenis į Bibliotekos kompiuterio C diską;

15.4. keisti darbo vietą prie kito kompiuterio, prieš tai neatsiklausęs Bibliotekos darbuotojo;

15.5. savavališkai instaliuoti atsisiųstas programas;

15.6. keisti naršyklių parametrus bei darbo aplinką;

15.7. savavališkai taisyti ar išjungti kompiuterį.

IV. VARTOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

16. Vartotojai, naudodamiesi interneto ir kitomis kompiuterinėmis paslaugomis, privalo laikytis šių Taisyklių. Pažeidusiems šias taisykles ir bent kartą įspėtiems skaitytojams gali būti laikinai apribojama teisė naudotis bibliotekos kompiuteriais.

17. Projekto „Bibliotekos pažangai“ viešojoje interneto prieigoje vartotojui, nusižengusiam naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklėms, darbuotojas gali uždrausti toliau naudotis kompiuteriu arba tam tikram laikui užblokuoti galimybę vartotojui jungtis prie viešosios prieigos kompiuterių. Vartotojui bus parodytas perspėjimas, kad jam skirta šiek tiek laiko užbaigti savo daromus darbus, o jam išsekus, jis bus atjungtas. Atblokuoti vartotoją galimą bet kuriuo metu.