Alekna Jurgis, gydytojas, Lietuvos skautų kūrėjas.

Gimė 1873 02 04 Molėtų rajone, Sidabrinės kaime. Baigęs Vilniaus antrąją gimnaziją 1893 metais įstojo į Maskvos universiteto medicinos fakultetą. Jurgis Alekna studijų tikslu važinėjo Vokietijon, Prancūzijon, Šveicarijon, Austrijon, ten gilindavo medicinos žinias. Gyveno ir dirbo Ukmergėje, Zarasuose, Rozalime, Peterburge, Panevėžyje, Kaune.

J. Alekna neapsiribojo vien gydytojo darbu. Visur, kur gyveno ir dirbo, stengėsi suburti žmones visuomeninei veiklai. Rūpinosi Raudonojo kryžiaus draugija, buvo vienas iš „Skautų paspirties draugijos“ steigėju.

Mirė 1952 10 17. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Verified by MonsterInsights