Daily Archive: 9 vasario, 2012

Valentas Balčius, kunigas

Balčius Valentas, kunigas.

Gimė 1907 05 05 Dainavos krašto, Ratnyčios parapijoje. 1930 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1935 m. įšventintas kunigu. 1939-1941 metais- Pusnės bažnyčios klebonas. Čia, karo pradžioje, frontui besitraukiant, 1941 06 27 buvo išduotas,...

Ažukalnis (Zagurskis) Valerijonas, poetas.

Ažukalnis (Zagurskis) Valerijonas, poetas.

Gimė 1816 12 04 Molėtų rajone, Gaidamonių kaime. Pasimokęs privačiai, tarnavo dvaruose raštininku ir ūkvedžiu, vėliau Vilniuje dirbo spaustuvėje. 1864 metais persikėlė į Kauną, kur dirbo bajorų deputacijoje, palaikė ryšius su A. Baranausku. Parašė...

Aukštuolis, Eugenijus, tautodailininkas

Aukštuolis Eugenijus, tautodailininkas.

Gimė 1948 07 13 Talaikių kaime, Rokiškio rajone. Gyvena ir kuria  Molėtuose. Dirbo Molėtų  elektros tinklų dispečeriu. Nuo 1990 metų – Lietuvos Tautodailininkų sąjungos narys. Surengė autorines parodas Utenoje, Zarasuose, Molėtuose. 1992 metais dalyvavo...

Marija Apeikytė, gydytoja

Apeikytė Marija, gydytoja.

Gimė 1907 10 22 Odesos mieste. 1922 m. Marija pradėjo lankyti „Saulės“ gimnaziją Utenoje, vėliau studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete medicinos fakultete. 1936 metais atvyko į Molėtus. 1940-aisiais daktarės iniciatyva atidaryta I-oji ambulatorija Molėtų...

Steponas Antanavičius, kraštotyrininkas

Antanavičius Steponas, kraštotyrininkas.

Gimė 1933 12 08 metais. 1958 metais dirbo Utenos rajone, Juknėnų septynmetės mokyklos direktoriumi. Nuo 1963 metų dirbo Molėtų laikraščio „Pirmyn“ redakcijoje. 1991 metais, įsikūrus Molėtų krašto muziejui, iki paskutinės gyvenimo dienos Steponas Antanavičius...

Iliustracija prie straipsnio

Susitikimai ekranuose ir realybėje

Savivaldos savaitė Molėtų viešojoje bibliotekoje prasidėjo vasario 7d. popietę, kai “Bibliotekos pažangai” pakvietė į internetinę transliaciją “Virtualūs susitikimai’, kurioje svečiavosi mūsų kraštietis, žurnalistas, rašytojas ir keliautojas Algimantas Čekuolis.

Aukštaitis Julius, miškininkas, kraštotyrininkas.

Aukštaitis Julius, miškininkas, kraštotyrininkas.

Gimė 1938 01 08 Vanaginės kaime, Molėtų rajone. Baigęs Balninkų septynmetę mokyklą, įstojo į Vilniaus miškų technikumą. Dirbo Užvinčių girininkijoje. Neakivaizdiniu būdu baigė Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų fakultetą. 1964 metais dirbo miškų ūkio...