Antanavičius Steponas, kraštotyrininkas.

Steponas Antanavičius, kraštotyrininkas

Gimė 1933 12 08 metais. 1958 metais dirbo Utenos rajone, Juknėnų septynmetės mokyklos direktoriumi. Nuo 1963 metų dirbo Molėtų laikraščio „Pirmyn“ redakcijoje. 1991 metais, įsikūrus Molėtų krašto muziejui, iki paskutinės gyvenimo dienos Steponas Antanavičius darbavosi Molėtų krašto muziejaus labui. Jis tyrinėjo daugybę temų: išnykusius kaimus, rajono švietimo praeitį, demarkacinės sienos su Lenkija istoriją, vietovardžius, Armijos krajovos padarinius, senųjų visuomeninių organizacijų – šaulių, skautų, pavasarininkų – veiklą. Parašė Inturkės, Joniškio, Dubingių seniūnijų istorijas, surinko daugybę atskirų istorijos faktų.

Mirė 2004 12 15. Liko nepabaigta ir S. Antanavičiaus reikšmingiausių straipsnių knyga „Molėtų krašte“, kurią jis pats rengė. Ši knyga išleista 2014 metais.

Verified by MonsterInsights