Apeikytė Marija, gydytoja.

Marija Apeikytė, gydytoja

Gimė 1907 10 22 Odesos mieste. 1922 m. Marija pradėjo lankyti „Saulės“ gimnaziją Utenoje, vėliau studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete medicinos fakultete. 1936 metais atvyko į Molėtus. 1940-aisiais daktarės iniciatyva atidaryta I-oji ambulatorija Molėtų valsčiuje. Po karo gydytoja dirbo Molėtų ligoninėje. Jos triūsas neliko nepastebėtas -1957 m. Jai suteiktas LTSR Nusipelnusios gydytojos vardas. O nuo 1966 metų jai paskirta personalinė pensija, tačiau kol leido jėgos, daktarė Apeikytė dirbo ligonineje.

Mirė 1985 10 27.

Verified by MonsterInsights