Aukštaitis Julius, miškininkas, kraštotyrininkas.

Gimė 1938 01 08 Vanaginės kaime, Molėtų rajone. Baigęs Balninkų septynmetę mokyklą, įstojo į Vilniaus miškų technikumą. Dirbo Užvinčių girininkijoje. Neakivaizdiniu būdu baigė Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų fakultetą. 1964 metais dirbo miškų ūkio ir miško pramonės ministerijoje. 1990 metais – Miškų ūkio ministerijos Nacionalinių parkų skyriuje.   Viešosios įstaigos „Girios balsas”- suaugusiųjų profesinis mokymas direktorius. Visuomeninės pareigos – Valdovų rūmų atstatymo paramos židinių koordinatorius, Lietuvai pagrąžinti draugijos ir „Vilnijos” draugijos valdybos narys, kraštotyrininkas.

Julius Aukštaitis šių knygų autorius, sudarytojas:

Kazlų Rūdos bandomojo miško įmonių susivienijimo pirmieji darbo metai. – 1973

Gamybinio traumatizmo profilaktika respublikos miškų ūkio ir miško pramonės įmonėse. – 1987

Darbo apsaugos būklės trijų laipsnių kontrolės organizavimas : (metodinės rekomendacijos). – 1988

Lietuvos nacionaliniai parkai. – 1996

Lietuvai pagražinti draugija tarp dviejų suvažiavimų (1997-2000). – 2000

Lietuvai pagražinti draugija. – [2000]. – 1 lankstinys

Vilniaus miškų urėdija. – 2002

Vilniaus miškų urėdija. – 2003

Lietuvos nacionaliniai parkai. – 2006

Vilnijos giriose : Vilniaus miškų urėdija. – 2007

Prie Piršeno ir Alaušų: Balninkai : [straipsnių rinkinys]. – 2008

Lietuvos augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai . – 2009

Prie Piršėno ir Alaušų Balninkai.- Knyga antra.- 2012

Prie Piršėno ir Alaušų Balninkai.- Knyga trečia.- 2015

Prie Piršėno ir Alaušų Balninkai. Balninkų krašto švietimas.- Ketvirta knyga, 2019

Vanaginės kaimas Molėtų rajonas.- 2020

Gėliogalių kaimas Molėtų rajonas.- 2020

Balninkai : Lietuvos valsčiai.- 2020

Čereškos kaimas ir kitų kaimų kraštotyrinė medžiaga.- 2022

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino prekybos kelias.- 2022

Ilgaamžiškumas pagal šimtamečių gyvenimą / sudarė Julius Aukštaitis.-  2022

Verified by MonsterInsights