Ažukalnis (Zagurskis) Valerijonas, poetas.

Gimė 1816 12 04 Molėtų rajone, Gaidamonių kaime. Pasimokęs privačiai, tarnavo dvaruose raštininku ir ūkvedžiu, vėliau Vilniuje dirbo spaustuvėje. 1864 metais persikėlė į Kauną, kur dirbo bajorų deputacijoje, palaikė ryšius su A. Baranausku. Parašė originalių eilėraščių. Vertė A. Mickevičiaus, I. Krasickio, A. Goreckio, F. Karpinskio ir kt. lenkų poetų kūrinius. Išleista V. Ažukalnio knyga “Raštai lietuviški” (1968). Autoriaus pasakėčių galime rasti knygoje “Lietuvių pasakėčia” (1978).

V. Ažukalnio poezija lyrinė, būdinga gamtos, meilės, moralistiniai motyvai, dainiški ritmai, liaudies kūrybai artima poetika.

Mirė poetas 1874 02 02 Kaune.

Verified by MonsterInsights