Balčius Valentas, kunigas.

Valentas Balčius, kunigas

Gimė 1907 05 05 Dainavos krašto, Ratnyčios parapijoje. 1930 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1935 m. įšventintas kunigu. 1939-1941 metais- Pusnės bažnyčios klebonas. Čia, karo pradžioje, frontui besitraukiant, 1941 06 27 buvo išduotas, žiauriai kankintas ir nužudytas. Palaidotas Pusnės bažnyčios šventoriuje.

Verified by MonsterInsights