Baršienė Janina, biomedicinos mokslų habil.daktarė.

Gimė 1948 07 23 Molėtų rajone. 1968 – 1973 studijavo VU gamtos fakultete, 1974 – 1979 – TSRS Mokslų akademijos Citologijos instituto aspirantė. Nuo 1993 metų Lietuvos MA Ekologijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvos hidrobiologų draugijos, Lietuvos mokslininkų sąjungos, Lietuvos genetikų draugijos, tarptautinės „Baltic Eco” asociacijos valdybos narė, Lietuvos ekologų draugijos viceprezidentė, Amerikos biografijų instituto mokslo darbuotoja, mokslinių tyrimų patarėja. Dalyvavo mokslinėse ekspedicijose Lenkijoje, Bulgarijoje, Ispanijoje, Šveicarijoje, Norvegijoje, Švedijoje.

Parašė monografiją „Trematodų kariotipai” (1993). Kartu su kitais autoriais 2008 metais išleido knygą “Biota ir aplinkos kaita” Kn. 2. Parašė daugiau kaip 100 mokslinių darbų, iš jų – apie 40 anglų kalba.

1993 metais įteikta Valensijos (Ispanija) Vyriausybės premija. 1996 metais – Lietuvos mokslo premija.

 

Verified by MonsterInsights