Bratkauskas Balys, aktorius, kino ir TV režisierius.

Balys Bratkauskas, aktorius, kino ir TV režisierius

Gimė 1923 12 06 Jurgiškėse (Alantos valsč.). Baigęs gimnaziją, įstojo į LTSR dramos teatro studiją, kurią baigė 1948 metais. Balys Bratkauskas – vienas pirmųjų lietuvių kino aktorių, filmavosi „Aušra prie Nemuno“, „Tiltas“, „Kalvio Ignoto teisybė“ ir kituose filmuose. Nuo 1955 iki 1962 metų dirbo režisieriumi Lietuvos kino studijoje. Čia jis pastatė meninius filmus „Kai susilieja upės“, „Julius Janonis“ ir kt. Nuo 1963 metų Lietuvos TV režisierius. Čia sukūrė daugiau kaip 30 televizijos filmų bei spektaklių – „Tadas Blinda“, „Ko verkė pušys“, „Dičiaus karjera“ ir kt. Už nuopelnus vystant meną Baliui Bratkauskui 1973 metais buvo suteiktas LTSR nusipelniusio artisto garbės vardas.

Mirė 1983 04 17.

Verified by MonsterInsights