Daily Archive: 13 vasario, 2012

Čereška Antanas, istorikas.

Čereška Antanas, istorikas.

Gimė 1951 11 04 Molėtų rajone, Zapaškos kaime. Mokėsi Balninkų vidurinėje mokykloje. 1969 metais įstojo į Vilniaus Valstybinį universitetą, istorijos fakultetą. Dirba Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos eismo saugumo skyriaus vedėjo pavaduotoju....

Algis Bražėnas, inžinierius mechanikas

Bražėnas Algis, inžinierius mechanikas.

  Gimė 1943 06 01 Mažeikių kaime (Molėtų valsč.) 1960 metais baigė Suginčių vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus politechnikumą. 1963 – 1968 metais studijavo KPI Mašinų gamybos fakultete, 1971- 1974 – aspirantūroje. Nuo 1995...

Susitikimas su SoDros darbuotojomis

Vasario 10 d. Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacijos skyriaus skaitykloje susitikimu su „Sodros“ darbuotojomis buvo  užbaigta „Savivaldos savaitė“. Susitikimo metu buvo kalbama apie “Aktualijas pensijų skyrimo ir mokėjimo klausimais”.

Budrytė Stasė, tekstologė, vertėja.

Budrytė Stasė, tekstologė, vertėja.

Gimė 1936 03 18 Paąžuoliuose (Molėtų rajone). 1959 metais baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete, dirbo „Vagos“ leidykloje. Redagavo E. Mieželaičio, A. Baltakio, P. Širvio, J. Degutytės, A. Žukausko ir kt. poetų knygas;...

Braškys Jonas, aktorius.

Braškys Jonas, aktorius.

Gimė 1950 12 15 Molėtų rajone. 1969-1973 metais mokėsi LTSR valstybinėje konservatorijoje. 1973-1990m. vaidino LTSR valstybiniame akademiniame dramos teatre. Nuo 1990m. dirba Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre. Vaidino režisierių Irenos Bučienės, Kazimieros Kymantaitės, Rimo Tumino,...