Bražėnas Algis, inžinierius mechanikas.

 

Algis Bražėnas, inžinierius mechanikas

Gimė 1943 06 01 Mažeikių kaime (Molėtų valsč.) 1960 metais baigė Suginčių vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus politechnikumą. 1963 – 1968 metais studijavo KPI Mašinų gamybos fakultete, 1971- 1974 – aspirantūroje. Nuo 1995 metų KTU Panevėžio filialo Mechanikos technologijų katedros profesorius, šios katedros vedėjas. 1977 metais apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją, o 1995 metais habilituoto daktaro disertaciją. Sukūrė originalią aparatūrą mažacikliam nuovargiui ir vietinėms deformacijoms matuoti, keletą kompiuterinių programų mechaniškai nevienalyčių suvirintųjų sujungimų įtempimui ir deformacijoms apskaičiuoti.

Parašė šias mokymo priemones:

ESM naudojimas drioveliniams įrankiams projektuoti : mokymo priemonė. – 1978
Fasoninių peilių ir frezų projektavimas : mokymo priemonė. – 1983
Specialios paskirties metalo pjovimo įrankių projektavimas : mokymo priemonė. – 1986
Metalo pjovimo įrankiai : vadovėlis mašinų g-bos technologijos, metalo pjovimo staklių ir įrankių specialybių studentams. – 1991
Metalo pjovimo įrankiai : metodinė medžiaga. – 1992
Strength and low cycle fatigue life of mechanically heterogeneous welded joints : thesis for degree of Doctor of Habilitation (engineering) : summary : field of science: mechanics. – 1994
Mechaniškai nevienalyčių suvirintųjų sujungimų stiprumas ir mažaciklis ilgaamžiškumas [Rankraštis] : habilitacinis darbas : mokslo sritis: mechanika. – 1994
Fasoninių įrankių projektavimas : mokomoji knyga. – 1995
Pjovimo procesai ir įrankiai : mokomoji knyga. – 2000
Strength and low cycle fatigue of mechanically heterogeneous butt welded joints : monograph. – 2002
Tamprumo ir plastiškumo teorijų pagrindai : vadovėlis. – 2003
Eksperimentinės mechanikos pagrindai : vadovėlis. – 2006
Eksperimentinės mechanikos laboratoriniai darbai ir medžiagų mechaninių bandymų
atlikimo metodika : mokomoji knyga. – 2008
Automatizuotas metalo pjovimo įrankių projektavimas : mokomoji knyga. – 2010

Kartu su kitais autoriais išleistos šios knygos:
Piovimo įrankių projektavimas ir gamyba : laboratoriniai darbai : mašinų gamybos technol., metalo piovimo staklių ir įrankių specialybės (0501) studentams. – 1969
Bendros paskirties metalo pjovimo įrankių projektavimas : mokymo priemonė. – 1985. – 92 p.
Sliekinių išdrožinių frezų projektavimas : metodiniai nurodymai. – 1988
Vilniaus universiteto folklorinis ansamblis ”Ratilio” : etnografinio ansamblio ”Ratilio” programa 1989m. balandžio 16 d. Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos kultūros centre. – [1989] Metalo pjovimo įrankiai : laboratorinių darbų metodiniai nurodymai. – 1991
Tekinimas programinėmis staklėmis : metodiniai nurodymai. – 1991
Regionų plėtros problemos : respublikinės konferencijos pranešimų medžiaga [2000 m., Panevėžys]. – 2000
Mechanika. 2001 : 2001 m. balandžio 5-6 d., [Kaunas]. – 2001
Mechanika. 2002 : 2002 m. balandžio 4-5 d., [Kaunas]. – 2002
Aukštaitijos regiono mokslas ir pramonė : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [2002, Panevėžys]. – 2002
Strength, durability and stability of materials and structures. [T.] 3 : 3rd International Conference proceedings : September 17-19, 2003, Klaipėda. – 2003
Strength, durability and stability of materials and structures : SDSMS’03 : 3rd international conference, 17-19 September, 2003, Klaipėda : programme, abstracts. – 2003. – Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas, ilgaamžiškumas ir pastovumas (tarptautinė konferencija)
Mechanikos inžinerija – 2003 : jaunųjų mokslininkų konferencija : pranešimų medžiaga. – 2003
Strength, durability and stability of materials and structures : SDSMS’04 : abstracts of the 4th International Conference, held on September 11-13, 2007, Palanga. – 2007. – 47, [1] p. – Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas, ilgaamžiškumas ir pastovumas (tarptautinė konferencija).

Mirė 2012 metų balandžio 21 dieną.

Verified by MonsterInsights