Daily Archive: 27 vasario, 2012

Giedrytė Liongina, mokytoja, kraštotyrininkė.

Giedrytė Liongina, mokytoja, kraštotyrininkė.

Gimė 1936 04 10 Molėtų rajone, Dubingiuose. 1945 lankė Dubingių pradinę mokyklą. 1953-57 mokėsi Giedraičių vidurinėje mokykloje. Baigė Vilniaus kultūros švietimo technikumą. 1960 metais pradėjo dirbti Dubingių vidurinėje mokykloje. 1963-69 studijavo Vilniaus universitete istorija....

Giedraitis Steponas Jonas, vyskupas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės pareigūnas, Teologijos daktaras.

Giedraitis Steponas Jonas, vyskupas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės pareigūnas, Teologijos daktaras.

Gimė 1730 02 02 Giedraičiuose. Studijavo teologiją Vilniaus kunigų seminarijoje ir VU. Nuo 1755 Vilniaus kapitulos kanauninkas. 1763 paskirtas Uranapolito tituliniu vyskupu ir Baltarusijos vyskupu sufraganu, 1765 – Livonijos, 1778 – Žemaičių vyskupu. Daugiausia...

Giedraitis Mykolas, vienuolis, Dievo tarnas.

Giedraitis Mykolas, vienuolis, Dievo tarnas.

Gimė apie 1425 Giedraičiuose. Kilęs iš Kunigaikščių Giedraičių. Nuo vaikystės silpnos sveikatos, luošas. Į atgailos kanauninkų vienuolyną Bistryčioje įstojo 15a. šeštame dešimtmetyje. Noviciatą baigė ir amžinuosius įžadus davė Krokuvoje. Studijavo Krokuvos universitete ir įgijo...

Giedraitis Merkelis, vyskupas, lietuvių raštijos veikėjas.

Giedraitis Merkelis, vyskupas, lietuvių raštijos veikėjas.

Gimė apie 1536 metus. Kunigaikščių Giedraičių giminės. Mato Giedraičio sūnus. Studijavo protestantiškuose universitetuose: 1550 Karaliaučiaus, 1560 Wittenbergo ir Tiubingeno, 1563 Leipcigo. Nuo 1572 Vilniaus vyskupijos kapitulos narys, nuo 1576 metų Žemaičių vyskupas. Tapo kontrrformacijos...

Giedraitis Matas, diplomatas.

Giedraitis Matas, diplomatas.

Gimė tarp 1480-90 metų Giedraičiuose. Plėtojo senelio ir tėvo Baltramiejaus Vaitkevičiaus Giedraičio 15a. pabaigoje pradėtą Giedraičių giminės Videniškių šaką. 1507 ir 1544-60 metais minimas kaip Maišiagalos ir Kernavės seniūnas. Buvo artimas Bonos Sforzos dvarui....

Giedraitis Martynas Marcelis, kultūros veikėjas, Giedraičių kunigaikštis.

Giedraitis Martynas Marcelis, kultūros veikėjas, Giedraičių kunigaikštis.

Gimė 1545. Tai Mato Giedraičio sūnus. Rezidavo Videniškiuose. Nuo 1586 buvo Obelių seniūnas, nuo 1589 Ukmergės valdytojas. Karinės karjeros pradžia sutapo su valdovo Stepono Batoro žygiais. Pasižymėjo 17a. per Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės karą su...

Giedraitis Juozapas Arnulfas, vyskupas, raštijos veikėjas.

Giedraitis Juozapas Arnulfas, vyskupas, raštijos veikėjas.

Gimė 1754 06 29 arba (1754 07 24) Kamaraučiznoje (prie Giedraičių). Kilęs iš kunigaikščių Giedraičių giminės. Mokėsi Kilmingųjų kolegijoje Vilniuje, 1780 baigė Žemaičių vyskupijos kunigų seminariją Varniuose (būdamas klieriku paskirtas Livonijos kanauninku). 1781 įšventintas...

Gaidys-Gaidamavičius Jonas, prozininkas, karo gydytojas.

Gaidys-Gaidamavičius Jonas, prozininkas, karo gydytojas.

Gimė 1860 09 14 Molėtų rajone, Kaniūkuose. Pradžios mokyklą baigė Alantoje, o gimnaziją Peterburge. Varšuvos universitete 1890 metais baigė mediciną, dirbo daugiausia karo gydytoju. Studijuodamas Varšuvoje vadovavo lietuvių studentų draugijai „Lietuva.‘ Vienas „Varpo“ steigimo...

Tadas Daškevičius, mokytojas, literatas.

Daškevičius Tadas, mokytojas, literatas.

Gimė 1934 metais Švenčionių apskrityje, Kaltanėnų valsčiuje, Kūrinių kaime. Dirbo Saldutiškio, Kirdeikių, Vilniaus rajono mokyklose ir kultūros namuose. 30 metų gyveno Inturkėje (Molėtų rajone). Čia dirbo mokytoju, meno vadovu. Kaip poetas debiutavo 1954 metais...

Danilevičius Eugenijus, kraštotyrininkas, biografas, fotografas.

Danilevičius Eugenijus, kraštotyrininkas, biografas, fotografas.

  Gimė 1922 09 29. Nuo 1924 metų gyveno Garšvėnų kaime (Inturkės seniūnija). Mokėsi Joniškyje, Molėtų, Giedraičių progimnazijose. Dirbo Vilniaus universiteto bibliotekoje. Parašė šias knygas: „Šlamėkit, ąžuolai“ (1984); „Po Vilniaus apylinkes“ (1986); „Oi, žirge...