Danilevičius Eugenijus, kraštotyrininkas, biografas, fotografas.

 

Gimė 1922 09 29. Nuo 1924 metų gyveno Garšvėnų kaime (Inturkės seniūnija). Mokėsi Joniškyje, Molėtų, Giedraičių progimnazijose. Dirbo Vilniaus universiteto bibliotekoje.

Parašė šias knygas:

„Šlamėkit, ąžuolai“ (1984); „Po Vilniaus apylinkes“ (1986); „Oi, žirge žirge“ (1986); „Išliksiu atminty medžiu“ (1990); „Pupų Dėde kraipo ūsą…“ (1992).

Mirė 1997 02 19.

 

Verified by MonsterInsights