Daškevičius Tadas, mokytojas, literatas.

Tadas Daškevičius, mokytojas, literatas.

Gimė 1934 metais Švenčionių apskrityje, Kaltanėnų valsčiuje, Kūrinių kaime. Dirbo Saldutiškio, Kirdeikių, Vilniaus rajono mokyklose ir kultūros namuose. 30 metų gyveno Inturkėje (Molėtų rajone). Čia dirbo mokytoju, meno vadovu.

Kaip poetas debiutavo 1954 metais rajoniniuose laikraščiuose.

Gyveno Vilniuje, mokėsi Trečiojo amžiaus (TAU) universitete, buvo aktyvus Mokytojų namų „Spindulio” draugijos narys.

Tado Daškevičiaus eilėraščius spausdino mokytojų almanachas „Lėkimas virš žemės” (2005), „Kūrybos akimirkos” (2007).  2006 metais išleido dainų rinkinį saviveikliniams kolektyvams su natomis „Ta girelė Labanoro”.  2011 metais išleista poezijos knygutė „Tau mano eilės”.

Mirė 2010 11 19.

Verified by MonsterInsights