Gaidys-Gaidamavičius Jonas, prozininkas, karo gydytojas.

Gimė 1860 09 14 Molėtų rajone, Kaniūkuose. Pradžios mokyklą baigė Alantoje, o gimnaziją Peterburge. Varšuvos universitete 1890 metais baigė mediciną, dirbo daugiausia karo gydytoju. Studijuodamas Varšuvoje vadovavo lietuvių studentų draugijai „Lietuva.‘ Vienas „Varpo“ steigimo iniciatorių, parašė įžanginį straipsnį pirmajam jo numeriui. „Varpe“ išspausdino nebaigtą apysaką „Antanas Valys“(1889, Nr. 1-12),apsakymą „Pašauktieji“ (1980, Nr. 1-3), publicistinių straipsnių.

Baigęs universitetą dirbo Molėtuose, vėliau Taškente. Užsitarnavo pulkininko laipsnį, 1908 metais grįžo į tėviškę ir dirbo Alantoje iki amžiaus pabaigos gydytoju.

Mirė 1911 12 30 Alantoje.

Verified by MonsterInsights