Giedraitis Juozapas Arnulfas, vyskupas, raštijos veikėjas.

Gimė 1754 06 29 arba (1754 07 24) Kamaraučiznoje (prie Giedraičių). Kilęs iš kunigaikščių Giedraičių giminės. Mokėsi Kilmingųjų kolegijoje Vilniuje, 1780 baigė Žemaičių vyskupijos kunigų seminariją Varniuose (būdamas klieriku paskirtas Livonijos kanauninku). 1781 įšventintas kunigu. 1781-85 keliavo po Europos šalis. Nuo 1785 Žemaičių vyskupijos kapitulos narys, nuo 1791 vyskupo koadjutorius su paveldėjimo teise, nuo 1802 vyskupas.

Juozapas Arnulfas Giedraitis rūpinosi kunigu švietimu, parapinėmis mokyklomis, lietuvių kalbos ugdymu, bendravo su rašytojais, globojo literatus. Padedamas D. Poškos, išvertė italų poezijos T. Tasso dramos „Aminta“ prologą, parašė studiją „Apie lietuvių tautą, kalbą ir literatūrą“. Pirmąkart į lietuvių kalbą išvertė visą Naująjį Testamentą katalikams.

Mirė 1838 07 05 Alsėdžiuose. Palaidotas Varnių katedroje, širdis įmūryta Giedraičių bažnyčios presbiterijos sienoje.

Verified by MonsterInsights