Giedraitis Merkelis, vyskupas, lietuvių raštijos veikėjas.

Gimė apie 1536 metus. Kunigaikščių Giedraičių giminės. Mato Giedraičio sūnus. Studijavo protestantiškuose universitetuose: 1550 Karaliaučiaus, 1560 Wittenbergo ir Tiubingeno, 1563 Leipcigo. Nuo 1572 Vilniaus vyskupijos kapitulos narys, nuo 1576 metų Žemaičių vyskupas. Tapo kontrrformacijos veikėju. Steigė naujas katalikų parapijas, pastatydino 12 bažnyčių, 1757 metais  Žemaičių vyskupiją suskirstė į 3 dekanatus. Rūpinosi lietuvių kalbos vartojimu Žemaičių ir Vilniaus vyskupijose, lietuviškai mokančių dvasininkų rengimu, pats pamokslus sakė lietuvių kalba. Lietuvių raštijos rėmėjas (globojo M.Daukšą – pirmosios lietuviškos knygos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje autorių, istoriką M. Srijkovskį). Palaikė ryšius su broliu Martynu Marcelijumi Giedraičiu, gyvenusiu Baltadvaryje, Videniškių apylinkėje.

Mirė 1609 04 06 Varniuose.

Verified by MonsterInsights