Giedraitis Mykolas, vienuolis, Dievo tarnas.

Gimė apie 1425 Giedraičiuose.

Kilęs iš Kunigaikščių Giedraičių. Nuo vaikystės silpnos sveikatos, luošas. Į atgailos kanauninkų vienuolyną Bistryčioje įstojo 15a. šeštame dešimtmetyje. Noviciatą baigė ir amžinuosius įžadus davė Krokuvoje. Studijavo Krokuvos universitete ir įgijo filosofijos bakalauro laipsnį. Gyveno vienuolyne prie Šv. Morkaus bažnyčios Krokuvoje, buvo zakristijonas. Garsėjo šventumu, nuolankumu, pamaldumu. Daug laiko skyrė Nukryžiuotojo Jėzaus Kristaus garbinimui. Turėjo aiškiaregystės dovaną. Lietuvoje ir Lenkijoje laikomas palaimintuoju, jo biografija įtraukta į šventųjų gyvenimo aprašymus.

2018 metų lapkričio 7 d. popiežius Pranciškus paskelbė palaimintuoju dar vieną lietuvį – Mykolą Giedraitį.

Mirė 1485 05 04 Krokuvoje.

Verified by MonsterInsights