Giedraitis Steponas Jonas, vyskupas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės pareigūnas, Teologijos daktaras.

Gimė 1730 02 02 Giedraičiuose. Studijavo teologiją Vilniaus kunigų seminarijoje ir VU. Nuo 1755 Vilniaus kapitulos kanauninkas. 1763 paskirtas Uranapolito tituliniu vyskupu ir Baltarusijos vyskupu sufraganu, 1765 – Livonijos, 1778 – Žemaičių vyskupu. Daugiausia rezidavo Varšuvoje, ten nuo 1776 metų ėjo įvairias valstybines pareigas. 1795 tapo lojaliu carui, rūpinosi asmeniniais turtais bei giminaičių protegavimu į Bažnyčios ir valstybės pareigybes. Parašė proginių pamokslų.

Mirė 1802 05 13 Alsėdžiuose.

Verified by MonsterInsights