Daily Archive: 29 vasario, 2012

Jakštas Stasys, mokytojas, redaktorius, skautininkas, poetas.

Jakštas Stasys, mokytojas, redaktorius, skautininkas, poetas.

Gimė 1906 10 25 Giedraičiuose. 1930 metais baigė S. Daukanto mokytojų seminariją Kaune,vėliau išklausė lituanistiką ir teisę VDU ir VU. Metus laiko dirbo Dubingiuose (Molėtų rajone). 1938 metais pradėjo dirbti švietimo ministerijoje. 1941 –...

Jakimavičius Viktoras, mokytojas.

Jakimavičius Viktoras, mokytojas.

Gimė 1939 02 28 Kazliškių kaime, Molėtų rajone. 1959 metais baigė Giedraičių vidurinę mokyklą. Vilniaus universitete studijavo istoriją. 1968 – 1982 metais dirbo Giedraičių vidurinėje mokykloje. 1983 – 1996 metais Antalieptės (Zarasų rajone) vidurinėje...

Aleksandra Ivonytė, literatė, tremtinė

Ivonytė Aleksandra, literatė, tremtinė.

Gimė 1920 09 07 Mitkenėlių kaime (Suginčių apyl.), Utenos apskrityje. 1949 03 25 ištremta į Sibirą. Ir tik 1958 11 15 grįžo į tėviškę. Aleksandra – viena Molėtų sąjūdžio lyderių, visų žadintoja ir gaivintoja....

Gobis Juozas, pedagogas, publicistas.

Gobis Juozas, pedagogas, publicistas.

Gimė 1895 01 25 Matelėnuose, Joniškio valsčiuje. Mokėsi Vilniuje. Savarankiškai mokėsi psichologijos, filosofijos ir literatūros. 1919 – 31 metais mokytojavo Linkuvoje, Rokiškyje, Ukmergėje. Parengė ir išspausdino vadovėlių: „Trumpas visuomenės mokslo vadovėlis“, „Trumpas visuotinės istorijos...

Graužinis Kazimieras, Nepriklausomos Lietuvos diplomatas.

Graužinis Kazimieras, Nepriklausomos Lietuvos diplomatas.

Gimė 1898 09 14 Martyniškiuose. 1919 metais savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Baigė karo aviacijos mokyklą. Nuo 1922 dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, pasiuntinybių Danijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Latvijoje sekretorius. 1929-1932 metais buvo prezidento Antano...