Ivonytė Aleksandra, literatė, tremtinė.

Aleksandra Ivonytė, literatė, tremtinė

Gimė 1920 09 07 Mitkenėlių kaime (Suginčių apyl.), Utenos apskrityje. 1949 03 25 ištremta į Sibirą. Ir tik 1958 11 15 grįžo į tėviškę.

Aleksandra – viena Molėtų sąjūdžio lyderių, visų žadintoja ir gaivintoja. Ji – Tremtinių sąjungos narė, Molėtų rajono literatų Brolijos narė. Tai turtingos sielos moteris, išlaikiusi atmintyje daug tautosakos lobių. Vilniaus lietuvių literatūros ir tautosakos institute yra daugiau kaip penki šimtai Aleksandros įdainuotų ir papasakotų tautosakos vertybių, jos pačios sukurtų dainų.

1994 metais A. Ivonytė įstojo į kaimo rašytojų sąjungą. Jos eilėraščiai spausdinti politinių kalinių ir tremtinių poezijos rinkinyje „Eiliavimai“, rajono literatų brolijos almanache „Akimirkos“, spaudoje. 2000 metais išleista A. Ivonytės knyga „Tarp ūkanų ir saulės“.

Mirė 2012 balandžio 6 dieną.

Verified by MonsterInsights