Karalius Pranas, mokytojas.

Gimė 1909 07 18 Vastapų kaime, Aluntos valsčiuje. 1925 metais baigė Jonavos vidurinę seminariją, 1928 Simano Daukanto mokytojų seminariją, 1939 išklausė VDU humanitarinių mokslų fakulteto visuotinę istoriją ir pedagogiką. Dirbo Kaune. 1941 pasitraukė į Vokietiją. Tremtyje buvo Oldenburgo lietuvių pradžios mokyklos vedėjas ir gimnazijos inspektorius. Lietuvių bendruomenės Vokietijoje švietimo inspektorius, 1950 bendruomenės valdybos narys. Nuo 1925 metų priklauso Lietuvos skautų organizacijai.

Yra paskelbęs apie 400 straipsnių: „Tautos mokykloje“, „Lietuvos mokykloje“, „Naujojoje Romuvoje“, „Vaire“. Straipsniai daugiausia pedagogine tematika, ,apie lietuvių skautų veiklą, jaunuomenės auklėjimo temomis.

Mirė 1993 08 18.

Verified by MonsterInsights