2012 metų projektai

Lėto skaitymo link

2008 metais pradėjus vykdyti projektą „Lėto skaitymo link“, viešojoje bibliotekoje susibūrė skaitytojų klubas, jungiantis aktyviausiai skaitančius bendruomenės narius, kuriems svarbu patirti skaitymo malonumą ir bendravimo apie knygas džiaugsmą.

Šių metų projekto savitumas tas, kad viešosios bibliotekos skaitytojų klubo nariai, bibliotekininkai, bendradarbiaudami su įdomiais ir kompetentingais žmonėmis (knygų autoriais, leidėjais) organizavo literatūrinius renginius įvairioms rajono bendruomenės grupėms. Šių renginių metu buvo kalbama apie skaitymą kaip apie patrauklų, naudingą ir įdomų užsiėmimą. Vyko diskusijos su skaitytojais  apie Lietuvoje leidžiamą literatūrą, šalies gyventojų skaitymo kultūrą.

Renginys „Metų knygų pristatymas ir aptarimas“ vyko Molėtų gimnazijoje. Jo metu buvo aptariamos Metų knygos rinkimams pasiūlytos knygos. Renginio dalyviai (moksleiviai, skaitytojų klubo nariai, bibliotekininkai ir mokytojai) pristatinėjo knygas, skaitė jų ištraukas, diskutavo, argumentavo, kodėl reikia balsuoti už vieną ar kitą knygą.

Kavinėje „Zodiakas“ (Čiulėnų seniūnija) vyko žymaus etnokosmologo, muziejininko ir liaudies meno simbolikos bei senųjų astronomijos žinių tyrinėtojo Jono Vaiškūno naujos knygos „Skaitant dangaus ženklus. Lietuviško Zodiako pėdsakais“ pristatymas.

Molėtų bendruomenei buvo pristatyta knyga „Pasivaikščiojimas su Larisa Kalpokaite“. Renginyje dalyvavo aktorė Larisa Kalpokaitė ir kraštietis aktorius Jonas Braškys. Tuo pačiu buvo atidaryta dailininkės Rūtos Eidukaitytės tapybos miniatiūrų paroda, vaizduojanti senuosius Molėtus.

Aktyviausi skaitytojų klubo nariai, senjorai, bibliotekininkai, dalyvaujantys projekte, lankėsi Vilniaus mažajame teatre ir stebėjo Rimo Tumino režisuotą spektaklį „Mistras” pagal leidyklos „Tyto alba” 2010 metais išleidą keturių veiksmų dramą tokiu pačiu pavadinimu. Knygos ir scenarijaus autorius – kraštietis Marius Ivaškevičius, žurnalistas, režisierius, nuolat besidomintis garsiais žmonėmis, kilusiais, kaip ir jis, iš Molėtų krašto. Rėmėjai: Kultūros ministerija, Molėtų rajono savivaldybė.

Skaitymo ir kūrybos džiaugsmas

Skaitymo skatinimo priemonių panaudojimas viešosios bibliotekos veikloje su vaikais yra vienas iš pagrindinių būdų, spendžiant mažųjų savęs pažinimo, įprasminimo, bendravimo ir užimtumo problemas.

Mažieji bendruomenės nariai, dalyvaudami šiame projekte, pasisėmė žinių apie biblioteką, susipažino su įdomiomis knygomis, pajuto skaitymo ir kūrybos džiaugsmo akimirkų.

Pasitelkus į pagalbą meno priemones,  mažamečiai vaikai įsitraukė  į kūrybinę veiklą: tekstų ir perskaitytų knygų iliustravimą, pasakų, istorijų, mįslių kūrimą ir inscenizavimą.

Aktyvūs knygų skaitytojai dalyvavo mini teatriuko kūrybos procese pagal pasirinktą pasaką. Kūrybiniam procesui vadovavo ir mažiesiems kūrėjams padėjo, patarė dailininkė Alina Baranauskienė. Visas kūrybos procesas ir vaikų pasakos buvo nufilmuotos ir parodytos televizoriaus ekrane.

Buvo organizuojami kiti šviečiamojo kūrybinio pobūdžio renginiai,  sąlygojantys vaiko santykį su knyga, kaip vaiko saviraiškos, kūrybiškumo skatinimo ir ryšio su  bendruomene stiprinimo priemonės: garsiniai skaitymai su vaidybos elementais, pasakų popietės.

Projekte dalyvaus 120 jaunųjų bendruomenės narių iš Gausių šeimų asociacijos „Edeno vaivorykštė”, Molėtų pradinės mokyklos , Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų.

Rėmėjai: Kultūros ministerija, Molėtų rajono savivaldybė.