Lebedys Jurgis , literatūros istorikas,vienas žymiausių senosios lietuvių literatūros ir kultūros tyrinėtojų.

Gimė 1913 01 12 Kėdainių rajone, Devynduoniuose. 1937 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1937-1940 Utenos gimnazijos mokytojas, 1940-1941 m. Skuodo gimnazijos direktorius. Antrojo pasaulinio karo metu naciams okupavus Lietuvą suimtas, kalintas Kretingoje ir Dimitravo priverčiamojo darbo stovykloje. 1941 m. pabaigoje paleistas. 1942-1944 m. mokytojavo Utenos gimnazijoje, 1944-1946 m. – Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1946-1948 m. Lietuvos mokslų akademijos Lietuvių literatūros instituto bendradarbis. Nuo 1946 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 1953-1954 m. ir 1967-1970 m. Lietuvių literatūros katedros vedėjas. 1966 m. filologijos mokslų daktaras, 1968 m. profesorius.

Visus senuosius raštus leido autentiškus ir transponuotus į dabartinę kalbą. Ieškodamas lietuvių folkloristikos ištakų iš Mažosios Lietuvos XVII a.-XVIII a. leidinių, gramatikų, žodynų, etnografijos veikalų išrinko lietuviškus priežodžius, patarles, mįsles, minkles, frazeologizmus ir paskelbė juos knygoje „Smulkioji lietuvių tautosaka XVII-XVIII a.: Priežodžiai, patarlės, mįslės” (1956 m.). Su Kostu Korsaku suredagavo „Lietuvių literatūros istorijos chrestomatiją: Feodalizmo epocha” (1957 m.) Išleido S. Slavočinskio 1646 m. giesmyno fotografuotinį leidimą su plačia įvadine studija ir išsamiais komentarais (1958 ) Su J. Palioniu paskelbė studiją „Seniausias lietuviškas rankraštinis tekstas” (1964 ).

Išleido knygas:

“Simonas Stanevičius. „Pasakėčios” (1948 ), „Dainos žemaičių” (1954), Raštai (1967); „Simonas Stanevičius” (monografija, 1955),  „Mikalojus Daukša „(monografija, 1963) , „Mikalojaus Daukšos bibliografija” (1971), „Lituanistikos baruose” (studijų ir straipsnių rinkinys 2 t., 1972), „Kaip studijuoti” (metodinė priemonė studentams, 1971), „Lietuvių kalba XVII-XVIII a. viešajame gyvenime” (nebaigta, 1976), „Senoji lietuvių literatūra” (paskaitos, 1977)

Mirė 1970 07 12 Ščiuryje, Molėtų rajone.

Verified by MonsterInsights