Maginskas Aleksas, poetas, prozininkas.

Gimė 1907 XII 29 Kuriškiuose, Molėtų rajone. Priklausė pogrindinei komunistų partijai, kalintas. Sovietams okupavus Lietuvą, buvo „Tiesos” redaktoriaus pavaduotojas, žurnalo „Į pagalbą” redaktorius. Rašyti pradėjo kalėjime. Maginsko poezijoje vyrauja darbininkų kovos idėjos. Apsakymuose vaizduojama darbo žmonių vargas, jų klasinis sąmonėjimas.

1950 metais išleista poezijos „Rinktinė”.

Mirė 1942 01 25 Karagandoje.

Verified by MonsterInsights