Navikienė Nijolė, literatė.

Nijolė Navikienė, literatė

Gimė 1958 10 30 Telšiuose. Baigė Mažeikių pirmąją vidurinę mokyklą. 1976 metais įstojo į žemės ūkio akademijos miškų ūkio fakultetą. Baigusi dirbo Skuodo rajone, eigule. Vėliau persikėlė gyventi į Molėtus. Čia įsidarbino Žemės ūkio valdyboje, miškininke. Dirbo “Aušros” kolūkyje apželdintoja, vėliau ūkininkavo, dirbo Levaniškio bibliotekoje. Pirmieji Nijolės Navikienės eilėraščiai buvo spausdinami Mažeikių, Skuodo, Molėtų rajoniniuose laikraščiuose.

Išleistos šios literatės knygos:

“Pašauk mane…” (1998); “Amžinybės lašas” (1998); “Skalsioji meilės duona” (2000); “Vasaros vaikai” (2003); “Atodūsių rožinis” (2004); Atsivėrimai : [poezija].- 2018.

N. Navikienės eilėraščiai išspausdinti ir šiuose rinkiniuose:

“Mudviejų vakaras” [Kn.] 2 (1998) “Akimirkos” (1999); “Ant tavo rankų supasi gerumas” (2007); “Iš žemės žalumos” (2007); “Kūrybos akimirkos” (2007); “Ašara Dievo aky” (2008); “Nupinsiu Lietuvai vainiką” (2008); „Bundanti versmė“ D. 1 (2013); „Iš lašo į kibirkštį“ : (svetainės www.zaliazole.lt dešimtmečiui) : [almanachas] / [sudarytojai Gaudentas Kurila, Virginija Bendoraitienė, Pakeleivis] (2015);„Pasidalinkim ilgesį perpus : šalies bibliotekininkų kūrybos rinktinė“ / [sudarytoja Daina Sutkevičienė] ; [dailininkė Dalia Rapalytė] (2016); “Savo motinu kalbo…”; Žemaitē = Žemaičiai : žemaitiu gruožėnės literatūras antuoluogėjė / sodarė Ramuonātė-Mukienė Danutė (2018).

Apdovanojimai:

Nijolė Navikienė – Respublikinio poezijos konkurso – šventės “Žydinčios vyšnios šakelė”, vykusio Ukmergės rajone, Sližių kaime – 2011 metų laureatė.

Kazio Umbraso literatūrinė premija skirta:

Pirma vieta: 2000, 2010 ir 2019 metais; Antra vieta: 1996, 1997, 2001, 2002, 2008 ir 2017 metais. Trečia vieta: 1998 ir 2016 metais. 2018 metais skirta paskatinamoji premija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verified by MonsterInsights