Pacevičius Arvydas, humanitarinių mokslų daktaras.

Arvydas Pacevičius, humanitarinių mokslų daktaras

Gimė 1961 02 06 Molėtų rajone, Suginčiuose. 1978 metais baigė Suginčių vidurinę mokyklą. 1978-1979 metais – Suginčių vidurinės mokyklos bibliotekininkas. 1986 metais – Vilniaus universitetą istorijos fakultetą. Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795–1864 m. „(apginta 2001 m.). Docento pareigas eina (nuo 2002 m.), humanitarinių mokslų docento pedagoginis vardas suteiktas (2006 m.). Habilitacijos procedūra atlikta 2007 metais. Profesoriaus pareigose nuo 2009 metų rudenio.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete dirba nuo 1991 metų. Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorius nuo 2013 metų rudens, nuo 2017 metų – Dokumentinių medijų antropologijos katedros vedėjas.

Daugelio knygų rengėjas:

„Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795–1864 metais: dingęs knygų pasaulis” (2005 m.); „Žemaičių Kalvarijos mokykla 1803–1836 m.” (2005 m. [elektroninis išteklius]); „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės bibliotekos” (2006 m.); „Patarimai kuriančiam biblioteką“ (2007); „Molėtų dekanato bažnyčių bibliotekos ir archyvai” elektroninis išteklius (2009); „ Bibliotheca Lituana .Atminties institucijų rinkiniai II“ (2012);  „Butlerio kelionės į Italiją ir Vokietiją 1779 – 1780 metais dienoraštis” (2013); „Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI – XX amžiuje” (2013); „Juozapo Mykolo Karpio „Ganytojiškas laiškas Žemaičių vyskupijos dvasininkams” (2013); „Juozapo Jurgio Hilzeno 1752-1754 metų kelionės dienoraštis“ (2013); “Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija: mokslinių straipsnių rinktinė (bendraautorius).- 2014; “Sugrąžinta praeitis: straipsnių rinkinys [sudarytojas].- 2014; “Vilniaus viešosios bibliotekos dienoraštis 1910-1911” [sudarytojas ir parengėjas].- 2014; “Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas: straipsnių rinkinys” [bendraautorius].- 2015; “Oginskių dvaro virtuvėje” [bendraautorius].- 2016. “Bibliotheca Lituana” I Bibliografijos metraštis [bendraautorius]. – 2016; “Bibliotheca lituana” IV Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas [sudarytojas]. – 2017; Mykolas Girdvainis (1841–1925) = Michał Girdwojń (1841–1925) : [gyvenimo, mokslinės veiklos apžvalga ir] autobiografija / parengė Vincas Būda ir Arvydas Pacevičius .- 2018; Egodokumentika Aukštaitijos knygos kultūros kontekste : [straipsnių rinkinys] / sudarytojai Genovaitė Astrauskienė, Arvydas Pacevičius ; [mokslinė redakcinė kolegija: Arvydas Pacevičius (pirmininkas), Genovaitė Astrauskienė, Inga Liepaitė, Rima Maselytė, Rimantas Miknys,Tomas Petreikis, Edita Sėdaitytė].- 2018. Vilniaus imperatoriškasis universitetas mokslinės informacijos gniaužtuose, 1803–1832 = The Imperial University of Vilna in the clutches of scholarly information, 1803–1832 / Arvydas Pacevičius. – 2022; Žemaičių daktaras Faustas : Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bibliotekos kilmė, raida ir paveldas / Arvydas Pacevičius, Nijolė Raudytė. – 2023.

Daugelio studijų ir mokslinių straipsnių, recenzijų, mokslinio teksto vertimų, straipsnių kultūros ir profesinėje spaudoje autorius. Mokslinių projektų vadovas. Rengia mokslininkus, konsultuoja doktorantus, dalyvauja disertacijų gynimo komitetuose. Dalyvauja mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse komisijose. Ruošia pranešimus ir skaito juos nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Stažavosi Lenkijoje, Švedijoje, Vokietijoje (1993–2006 m.).

Komunikacijos fakulteto tarybos narys (nuo 2003 m.), Lietuvos bibliotekininkų draugijos narys, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo prioritetų ir vertinimo nuolatinės komisijos narys – ekspertas, Martyno Mažvydo bibliofilų klubo narys, mokslo darbų „Knygotyra” redaktorių kolegijos narys, UNESCO Nacionalinės atminties (Lietuvos) ekspertų tarybos narys, VU bibliotekos Dokumentinio paveldo vertinimo komisijos narys.

Apdovanojimai:

Apdovanotas Martyno Mažvydo premija „ Už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui (2006 m.), VU rektoriaus Benedikto Juodkos padėka ir diplomas „Už reikšmingą mokslo rezultatų sklaidą” (2006 m.), Telšių viešosios bibliotekos paskatinamoji premija (1997 m.), Elenos Ciplijauskienės fondo stipendija (1996 m.). VU rektoriaus mokslo premiją „Už svarius mokslo darbus“ 2011 metais. LR Kultūros ministerijos premija už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus (2023).

Verified by MonsterInsights