Pilka Petras, poetas.

Gimė 1908 08 14 Dapkūniškiuose, Molėtų rajone. Baigė Ukmergės gimnaziją, 1930-34 studijavo Vytauto Didžiojo universitete literatūrą. Tarnavo Karo mokykloje Kaune. 1940-44 metais dirbo valstybinėje leidykloje. 1944 metais pasitraukė iš Lietuvos, nuo 1949 gyveno Bostone, dirbo Lietuviškosios enciklopedijos linotipininku.

Išleido eilėraščių rinkinius:

„Penki fragmentai” (1936); „Dienų griuvimas” (1937); „Parduotas vardas” (1938); „Žalioji primadona” (1939); „Žvaigždžių ieškojimas” (1950); „Žvirbliai Inkilėnuos” (1952).

Mirė 1977 09 04 Bostone.

Verified by MonsterInsights