Puodžius Jonas, mokytojas.

Gimė 1906 06 16 Motiejūnų kaime, Molėtų rajone. Pradžios mokyklą baigė Aluntoje. Mokslą tęsė Utenos progimnazijoje. 1919 metais lankė Ukmergės gimnaziją ir ten baigė mokytojų kursus. Dirbo Aponkiškio (1925 m.), Suginčių (1926 m.) mokyklose. 1941 metais buvo paskirtas dirbti Alantos mokyklos mokytoju. Aktyviai dalyvavo šaulių, jaunųjų ūkininkų, tautininkų veikloje. Birželio 14 d. ištremtas į Krasnojarsko lagerius.

Mirė 1941 11 14 Krasnojarsko krašte, lageryje.

Verified by MonsterInsights