Rutkauskas Vytas, inžinierius, visuomenės veikėjas.

Gimė 1945 10 05 Pabaldiškyje, Molėtų rajone. 1969 metais baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, kur įsigijo inžinieriaus-elektriko specialybę.1969–1970 metais dirbo Alantos technikume inžinieriumi, dėstytoju; 1971 m. Vilniuje dirbo Žemės ūkio profsąjungų respublikinio komiteto techniniu darbo inspektoriumi; 1972–1988 m. buvo Rietavo tarybinio ūkio technikumo bendratechninių dalykų dėstytojas, kabinetų ir laboratorijų vedėjas. Vėliau savo gyvenimą susiejo sui muziejininkyste.1989–1990 m. dirbo Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotoju; 1991 – 2000 m. vadovavo jo paties iniciatyva įsteigtai Vyto Rutkausko kultūros paveldo restauravimo TŪB „Rietuva”. Ši bendrovė rūpinosi kunigaikščių  Oginskių dvarvietės Rietave archeologinių tyrimų ir restauravimo darbų programos įgyvendinimu, atstatė Oginskių muzikos mokyklos pastatą, rūmų portiką. 1987 – 1991 m. aktyviai dalyvavo Lietuvos kultūros fondo Rietavo klubo „Pilalė’ veikloje. Vadovavo pirmosios elektrinės Lietuvoje (Rietavas, 1892m.) jubiliejinių darbų programos parengimui. Rūpinosi, kad 1992 m. būtų išleistas solidus Lietuvos kraštotyros draugijos veikalas „Rietavo apylinkės”. 1992 – 1993 m. dirbo Plungės muziejaus direktoriumi. Daug dėmesio skyrė etninės kultūros puoselėjimui, atstovavo gyventojų interesus Plungės ir Rietavo savivaldybių tarybose. 1993–2000 m. – Rietavo „Aušros” katalikiškos vidurinės mokyklos direktorius. Nuo 2000 m. – Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius.

2002 m. kartu su bendraminčiais iš kitų Žemaitijos regionų muziejų įsteigė Vakarų Lietuvos dvarų kultūros asociaciją. Didžiausi laisvalaikio pomėgiai – fotografija ir kelionės. Per daugelį metų yra sukaupęs turtingą savo nuotraukų rinkinį, jį naudoja kurdamas parodas ir ekspoziciją muziejuje.

2005 metais Rietavo savivaldybė Vytui Rutkauskui suteikė  Garbės piliečio vardą už indėlį į Rietavo istorijos ir paveldo atkūrimą, išsaugojimą, jo puoselėjimą Oginskių kultūros istorijos muziejuje, informacijos apie paveldą skleidimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Prisidėjo prie šių knygų ir garso įrašų leidimo:

Savi : Rietavo krašto literatų kūryba : skiriame Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. – 2004
Alantos šviesuolis mokytojas Mykolas Šeduikis. – 2005
Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė : Lietuvai dovanoti kūriniai. Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus. – 2005
Polonezų kelias : Lietuva, Baltarusija, Lenkija 2005-2007 m. : [informacinis-pažintinis leidinys apie vietoves labiausiai susijusias su kunigaikščiais Oginskiais]. – 2007
Mykolas Kleopas Oginskis (1765-1833). – 2008
Rietavo krašto bažnyčios, vargonai ir vargonininkai. – 2008
Atsisveikinimas su Tėvyne ; Laiškų, knygų, Rietavo Oginskio kultūros istorijos muziejaus fondų straipsnių fragmentai [Garso įrašas]. – p 2009

Magdalena Birutė Stankūnė-Stankūnienė: žiedais kaišytu nostalgijos keliu. -2010

Rietavas Žemaičių Atėnai. – 2012

24 polonezai fortepijonui [Natos]. – 2012

Krikščionys demokratai Lietuvoje 1989 – 2015 [bendraautorius]. – 2015

Tėviški patarimai: keturi laiškai apie ugdymą / Mykolas Kleopas Oginskis ; parengė Vytas Rutkauskas, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. – 2016

Mykolas Kleopas Oginskis. Priesakai sūnui ir kiti laiškai apie ugdymą.; parengė Vytas Rutkauskas, Ramūnė Šmigelskytė-Stukienė. – 2019

Rietavas. Oginskių rezidencijos pažintiniai maršrutai.- 2020

Verified by MonsterInsights