Šakalys Algirdas, inžinierius mechanikas.

Algirdas Šakalys, inžinierius mechanikas

Gimė 1942 12 01 Molėtų rajone Šakių kaime. Baigė Suginčių vidurinę mokyklą (1960 m.). Kauno politechnikos instituto filialą Vilniuje (1969 m.). 1971-1974 metais mokėsi Vilniaus universitete Pramonės ekonomikos fakulteto aspirantūroje.

Technikos mokslų daktaras (1996 m.).

1990-2000 metais Algirdas Šakalys – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro pavaduotojas, pirmasis ministro pavaduotojas, ministerijos sekretorius, viceministras. 2001 – 2008 m. – Vilniaus technikos universiteto  Transporto instituto direktoriaus pavaduotojas, mokslo darbuotojas. 2009 – 2012 metais – Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko patarėjas transporto politikos klausimais. 2013 metais – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Intermodalinio transporto ir logistikos kompetencijos centro direktorius, transporto tyrėjas. Nuo 2016 metų Algirdas Šakalys paskirtas ES Baltijos jūros regiono Strategijos ir transporto sektoriaus politikos koordinatoriumi.

Parašė šiuos leidinius:

„Susivienijimo ūkio mechanizmo tobulinimas visiškos ūkiskaitos sąlygomis” (1989); „Reconstruction of Lithuania’s transport system and its integration into European system” (1992); „Systemic analysis of freight transport development in the Republic of Lithuania (on the basis of the national programme) (1996); „Lietuvos Respublikos transporto sistemos rekonstrukcijos ir vystymo strateginės programos metmenys” (1996).

Šiuose leidiniuose yra ir Algirdo Šakalio straipsniai:

„Lietuvos respublikos transporto sistemos rekonstrukcijos ir vystymo strateginės programos metmenys” (1991); „Lietuvos mokslas” [kn. 18] (1998); [kn. 22] (1999); „Mokslinių pranešimų rinkinys: tarptautinė konferencija „Transbaltica-98″ (1998); „Laivynas, jūra ir tauta” (1999); „Ilgalaikė Lietuvos ūkio plėtotės iki 2015 metų strategija” (2002); „Lietuvos ateitis pasaulio kontekste” (2003); „Lietuvos ateitis pasaulio kontekste (2004); „Transbaltica-03″ (2003); „XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas: tezių rinkinys” (2005); „Mokslas ir verslas – Lietuvos ateičiai” (2007).

Parašė daugiau nei 30 straipsnių transporto politikos, transporto infrastruktūros strategijos bei transportavimo procesų modeliavimo klausimais, publikuotų Lietuvoje ir užsienyje.

Apdovanojimai:

1999 metais suteiktas Molėtų krašto garbės piliečio vardas. 2002 metais apdovanotas  Lietuvos Respublikos Prezidento Atminimo ženklu už asmeninį indėlį plėtojant Lietuvos transatlantinius ryšius ir Lietuvos Respublikos pakvietimo NATO proga ; Lenkijos valstybės nuopelnų ordino Komandoro kryžiumi (2003 m.), AB „Lietuvos geležinkeliai” apdovanojo reikšmingu pirmojo laipsnio ženklu „Už nuopelnus Lietuvos geležinkeliams” (2015).

Verified by MonsterInsights