Monthly Archive: rugsėjo 2012

Daugiausia projektų laimėjo Molėtų biblioteka ir jos filialai

Daugiausia projektų laimėjo Molėtų biblioteka ir jos filialai

LR Kultūros ministerija šių metų liepos pabaigoje buvo skelbusi Skaitymo skatinimo projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų konkursą, kuriame aktyviai dalyvavo ir Molėtų rajono bibliotekos.

Mokėsi sėkmės…

Mokėsi sėkmės…

Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyko VšĮ „Sėkmės mokykla” mokymai „Atviros erdvės jaunimo kultūros įstaigose, darbo jose specifika”, kuriuose galėjo dalyvauti Utenos regiono bibliotekų, muziejų, kultūros centrų darbuotojai.

Umbrasas Jonas, dailėtyrininkas, menotyros mokslų kandidatas.

Umbrasas Jonas, dailėtyrininkas, menotyros mokslų kandidatas.

Gimė 1925 08 30 Kaulakiuose, Luokesos seniūnijoje. 1951 metais baigė Vilniaus universitetą. 1955 metais baigė Maskvos A. Lunačarskio teatro meno institutą . Dirbo Valstybiniame dailės institute, meno istorijos ir teorijos katedroje. Parašė ir paskelbė...

Umbrasas Algimantas, architektas.

Umbrasas Algimantas, architektas.

Gimė 1929 04 02  metais Keršėniškės kaime, Inturkės seniūnijoje. Studijavo Valstybiniame Dailės institute. Įgijo dailininko-architekto kvalifikaciją. Baigęs mokslą dirbo mokslinėse restauracinėse gamybinėse dirbtuvėse. Juose ruošė restauracijos projektus. Parengė Lietuvos architektūros paminklų, kaip Zapyškio bažnyčios,...

Vladislovas Telksnys, memuaristas, publicistas, dramaturgas

Telksnys Vladislovas, memuaristas, publicistas, dramaturgas.

Gimė 1915 06 01.Runionių kaime, Alantos valsčiuje. Lankė Aluntos pradinę mokyklą. Vėliau mokėsi Molėtų progimnazijoje.1938 Kaune baigė gimnaziją. 1940, įsijungęs į rezistencinę veiklą, įkalintas, karo pradžioje išlaisvintas. Dirbo Kauno „Žaibo” spaustuvėje. 1943 suimtas ir...

Laimutis Telksnys, informatikos mokslų habilituotas daktaras, Kauno technologijos universiteto garbės daktaras, mokslininkas

Telksnys Laimutis, Lietuvos mokslų akademijos narys, informatikos mokslų habilituotas daktaras, Kauno technologijos universiteto garbės daktaras, mokslininkas.

Gimė 1930 11 24 Molėtų rajone, Runionyse. 1953 m. tuometiniame Kauno politechnikos institute (dabar Kauno technologijos universitetas) Laimutis Telksnys įsigijo inżinieriaus elektrotechniko specialybę. Aspirantūroje mokėsi pas akademiką V.S.Pugačiovą, Maskvoje, TSRS Mokslų akademijos Automatikos ir...

Petras Tarasenka, arheologas, rašytojas, karininkas, pedagogas

Tarasenka Petras, archeologas, karininkas, pedagogas, rašytojas.

Gimė 1892 12 19 d. Karališkių kaime, Balninkų valsčiuje, Ukmergės apskrityje. Mokėsi Alantos pradžios mokykloje , vėliau Anykščiuose. 1912 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1912–1913 m. dirbo mokytoju Alantoje. 1915–1917 m. tarnavo Rusijos imperijos...

Lauko konferencija

Antroji ekspedicija

Rugsėjo 14 d. Molėtų viešosios bibliotekos informacijos skyrius ir aktyviausi savanoriai – senjorai lankėsi Alantos krašte.