Nikodemas Švogžlys – Milžinas, kunigas, rašytojas, kraštotyrininkas.

Nikodemas Švogžlys-Milžinas, kunigas, rašytojas, kraštotyrininkas

Gimė 1899 03 29 Trėbučių kaime, Švenčionių rajone. Studijavo Vilniaus ir Kauno kunigų seminarijose; 1925 metais įšventintas kunigu. 1925 -1927 metais buvo Molėtų vikaras ir progimnazijos kapelionas, 1954 – 1959 metais Bijutiškio klebonas. Darbavosi įvairiose vyskupijos parapijose, paskutinius savo gyvenimo metus praleido Kernavėje ir Vievyje. Besidarbuodamas Kernavėje, tyrinėjo jos praeitį, įsteigė apylinkės senienų muziejų.

Daug rašė į to meto Lietuvos ir išeivijos periodinę spaudą bei parašė veikalus „O Šventasis Vilniau”, „Vilniaus Aušros Vartai”, „Vilniaus sūnūs”, „Kaišiadorių vyskupijos istorija”, „Vyskupas Juozapas Kukta”, „Mūsų Švenčionys”, „Mano gyvenimo pasaka”, taip pat parengė keleto parapijų istorijas, rankraščiuose liko kelios monografijos.

Nacių okupacijos metais kunigas Milžinas gynė ir globojo pasmerktus mirčiai žydus; po mirties apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.

2001 metais išleista biografinė knyga „Kunigo Nikodemo Švogžlio-Milžino gyvenimas ir kūryba”.

Mirė 1985 m. sausio 20 d.; palaidotas Kernavės bažnyčios šventoriuje.

Verified by MonsterInsights