Šeduikis Mykolas, mokytojas, tapytojas, muzikas.

Mykolas Šeduikis, mokytojas, tapytojas, muzikas

Gimė 1905 01 02 Degučių kaime, Zarasų rajone.  Baigė Degučių pradžios mokyklą, Zarasų gimnaziją. Išlaikė egzaminus į Kauno Meno mokyklos II kursą, bet dėl pinigų stygiaus joje mokytis neteko. Tais pačiais metais įstojo į Utenos pedagoginius kursus. Nuo 1926 metų rugsėjo 1 d. Alantos pradinės mokyklos mokytojas, vėliau mokyklos vedėjas, direktorius.

Mykolas Šeduikis dėstė piešimą, braižybą, muziką ir psichologiją, vadovavo orkestrui, mokinių chorui. Turėjo pasidaręs 8 smuikus, didžiąją laisvalaikio dalį skyrė tapybai. Alantoje M. Šeduikis išdirbo beveik 45 metus.  Buvo didelis Lietuvos patriotas, bendravo su jaunalietuviais, tautininkais, pavasarininkais. Mokytojas subūrė miestelio jaunimą, su kuriais rengdavo gegužines, statydavo dramos veikalus, organizuodavo pasilinksminimus, piešdavo dekoracijas, režisuodavo vaidinimus, grodavo gegužinėse.

Žymiausi jo paveikslai: „Lietuvių rašytojo filosofo Vydūno portretas” (1964 m.), „Žalgirio mūšis” (1970 m.), “Valstiečių 1863 m. sukilimas Alantoje” bei kiti portretai, gamtovaizdžiai ir istoriniai paveikslai.

Apie mokytoją išleista knyga „Alantos šviesuolis mokytojas Mykolas Šeduikis”(2004).

Mirė 1971 03 02, palaidotas Alantos kaimo kapinėse.

Verified by MonsterInsights