Umbrasas Jonas, dailėtyrininkas, menotyros mokslų kandidatas.

Gimė 1925 08 30 Kaulakiuose, Luokesos seniūnijoje. 1951 metais baigė Vilniaus universitetą. 1955 metais baigė Maskvos A. Lunačarskio teatro meno institutą . Dirbo Valstybiniame dailės institute, meno istorijos ir teorijos katedroje.

Parašė ir paskelbė daug straipsnių apie XX a. Lietuvos dailės plėtotę ir dailininkus: M.K.Čiurlionį, K.Sklėrių, A.Galdiką, P.Galaunę, A.Gudaitį, A.Samuolį, J.Vienožinskį, J.Kuzminskį.

Parengė ir išleido monografijas:

„Jonas Kuzminskis. „Graviūros” (1957 m.), „Petras Aleksandravičius” (1961 m.), antras papildytas leidimas (1983 m.), „Vladas Karatajus” (1973 m.).

Su kitais autoriais:

„Lietuvos TSR dailė”(1972 m.), „Lietuvių dailininkų organizacijos 1900–1940 m.” (1980 m.), „Juozas Mikėnas” (1983 m.). Reikšmingiausias darbas – „Lietuvių tapybos raida 1900–1940 m. Srovės ir tendencijos” (1987 m.). Padėjo rengti „Dailės ir architektūros terminų žodyną, buvo Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos meno skyriaus mokslinis konsultantas.

Mirė 1988 metais Vilniuje.