Umbrasas Jonas, dailėtyrininkas, menotyros mokslų kandidatas.

Gimė 1925 08 30 Kaulakiuose, Luokesos seniūnijoje. 1951 metais baigė Vilniaus universitetą. 1955 metais baigė Maskvos A. Lunačarskio teatro meno institutą . Dirbo Valstybiniame dailės institute, meno istorijos ir teorijos katedroje.

Parašė ir paskelbė daug straipsnių apie XX a. Lietuvos dailės plėtotę ir dailininkus: M.K.Čiurlionį, K.Sklėrių, A.Galdiką, P.Galaunę, A.Gudaitį, A.Samuolį, J.Vienožinskį, J.Kuzminskį.

Parengė ir išleido monografijas:

„Jonas Kuzminskis. „Graviūros” (1957 m.), „Petras Aleksandravičius” (1961 m.), antras papildytas leidimas (1983 m.), „Vladas Karatajus” (1973 m.).

Su kitais autoriais:

„Lietuvos TSR dailė”(1972 m.), „Lietuvių dailininkų organizacijos 1900–1940 m.” (1980 m.), „Juozas Mikėnas” (1983 m.). Reikšmingiausias darbas – „Lietuvių tapybos raida 1900–1940 m. Srovės ir tendencijos” (1987 m.). Padėjo rengti „Dailės ir architektūros terminų žodyną, buvo Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos meno skyriaus mokslinis konsultantas.

Mirė 1988 metais Vilniuje.

Verified by MonsterInsights