Umbrasas Kazys, literatūros tyrinėtojas, prozininkas, vertėjas.

Kazys Umbrasas, literatūros tyrinėtojas, prozininkas, vertėjas

Gimė 1916 03 01 Bajorų kaime, Molėtų rajone. Studijavo lituanistiką VDU ir VU, priklausė „Šatrijos” meno draugijai. Studijas baigė 1946 metais. Dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute (1945–58), nuo 1957m. dėstė Vilniaus pedagoginiame institute.

Debiutavo 1939m. realistinio stiliaus apsakymais. Parengė spaudai J. Janonio raštus, su kitais autoriais redagavo M. Gorkio „Raštus” (20 t., 1953–1956 m.).

Parašė studijas: „M. Gorkis ir lietuvių literatūra” (1956 m.), „Žemaitė”(1975 m.), „Jonas Biliūnas”(1956 m.), „Tipiškumo problema literatūroje” (1958 m.), „Literatūros kryptys ir metodai” (1962 m.), „Literatūros ryšys ir žanrai” (1964 m.). Parašė apysaką „Kairionys” (1976 m.). Su V. Galiniu – vadovėlį „Lietuvių literatūra X klasei” (1966 m.), su autorių kolektyvu – „Literatūra IX kl.” (1966 m.).

Išvertė : L. Tolstojaus, A. Kuprino, M. Gorkio ir kitų rusų rašytojų kūrinių.

Kazio Umbraso  vardu įsteigta Molėtų rajono savivaldybės literatūros premija, kuri įteikiama geriausiems rajono literatams.

Mirė 1970 11 20 Vilniuje.

Verified by MonsterInsights