Daily Archive: 5 spalio, 2012

Žvinys Jonas, kunigas, kovotojas dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

Žvinys Jonas, kunigas, kovotojas dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

Gimė 1901 12 04 Aktapolio kaime, Molėtų rajone. Organizavo Lietuvos laisvės kovotojų sukilėlių būrį. Neramiais antrojo pasaulinio karo metais klebonavo Dubingių parapijoje. Tremtyje sukūrė silpniems kaliniams šelpti fondą ir jam vadovavo. Atvykęs į Lietuvą,...

Zajančkauskas Petras, zoologas, entomologas, gamtos mokslų daktaras.

Zajančkauskas Petras, zoologas, entomologas, gamtos mokslų daktaras.

Gimė 1927 07 18 Baltadvario kaime, Molėtų rajone. 1946 metais baigė Molėtų gimnaziją. 1951 metais baigė Vilniaus pedagoginį institutą, 1956 m. – Biologijos instituto aspirantūrą. 1952 – 1956 dirbo Žemdirbystės ir dirvožemio, 1957 –...

Vyžintas Aleksandras, mokytojas, rezistentas.

Vyžintas Aleksandras, mokytojas, rezistentas.

Gimė 1925 03 08 Vyžuonose, Utenos rajone. Mokėsi Utenos gimnazijoje, vėliau studijavo VDI. 1951–1986 metais Molėtų vidurinės mokyklos piešimo, dailės darbų ir braižybos mokytojas. Vadovavo jaunųjų dailininkų būreliui, kurio nariai buvo nuolatiniai respublikinių bei...

Žostautienė – Žigelytė Virginija, biomedicinos mokslų daktarė.

Žostautienė – Žigelytė Virginija, biomedicinos mokslų daktarė.

Gimė 1964 07 20 Alantoje, Molėtų rajone. 1982 metais baigė Alantos vidurinę mokyklą, 1987 metais baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, 1993 apsigynė biomedicinos mokslų daktarės disertaciją. 1987 -1994 metais – Lietuvos gyvulininkystės instituto mokslinė bendradarbė,...

Jolanta Žalalienė, tautodailininkė

Žalalienė Jolanta, tautodailininkė

Gimė 1971 06 24 Ažubalių kaime, Molėtų rajone. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė nuo 1996 metų. Meno kūrėjo statusas suteiktas 2006 metais. Siuva ir siuvinėja tautinius drabužius, pina juostas, siuvinėja. Kūryba eksponuojama rajoninėse, zoninėse, respublikinėse...