Zajančkauskas Petras, zoologas, entomologas, gamtos mokslų daktaras.

Gimė 1927 07 18 Baltadvario kaime, Molėtų rajone. 1946 metais baigė Molėtų gimnaziją. 1951 metais baigė Vilniaus pedagoginį institutą, 1956 m. – Biologijos instituto aspirantūrą. 1952 – 1956 dirbo Žemdirbystės ir dirvožemio, 1957 – 58 Biologijos, 1959 – 1993 metais Ekologijos institute. 1963 – 1983 m. šio instituto direktorius, 1982 – 1989 m. Entomologijos laboratorijos vadovas. 1965 – 1995 metais Lietuvos entomologų draugijos pirmininkas., nuo 1996 metų garbės prezidentas. 1970 – 1988 metais žurnalo „Acta entomologica Lituanica” vyriausiasis redaktorius.

Paskelbė virš 200 mokslo ir mokslo populiarinamųjų straipsnių.

Parašė šias monografijas:

„Piūkleliniai vabzdžiai – kultūrinių augalų kenkėjai” (1964); „Zoologijos ir parazitologijos institutas” (1970); „Biologinis kovos su augalų kenkėjais metodas ir jo perspektyvos” (1979); „Gamtininkas Tadas Ivanauskas, 1882 – 1970″ (1979).

Su kitais autoriais parašė šias knygas:

„Vadovas kovai prieš sodų ligas ir kenkėjus” (1960); „Vabzdžių – sodo kenkėjų entomoparazitai Lietuvoje” (1970); „Aplinkos apsaugos terminų žodynas” (2000); „Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas” (2008).

Petras Zajančkauskas yra dokumentinio filmo apie Tadą Ivanauską (1970) kūrimo iniciatorius ir vienas kūrėjų.

Įkūrė intelektualų klubą, yra jo pirmininkas. T.Ivanausko brolijos vadovas. Yra Lietuvai pagražinti draugijos centro valdybos narys. Mokslinės techninės ekologinės organizacijos krypties organizacijos „Biotechnika” įkūrėjas, generalinis direktorius (1968 m.), gamtosaugos draugijos Garbės prezidentas.

Mirė 2017 metais.

Verified by MonsterInsights