Žostautienė – Žigelytė Virginija, biomedicinos mokslų daktarė.

Gimė 1964 07 20 Alantoje, Molėtų rajone. 1982 metais baigė Alantos vidurinę mokyklą, 1987 metais baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, 1993 apsigynė biomedicinos mokslų daktarės disertaciją.

1987 -1994 metais – Lietuvos gyvulininkystės instituto mokslinė bendradarbė, 1994 -1996 metais – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vyriausioji specialistė, 1996 -1997 metais – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Mokslo ir mokymo departamento Mokslo skyriaus vyr. specialistė – konsultacijų koordinatorė, 1997 -1998 metais – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir mokslo departamento Kaimo plėtros skyriaus viršininkė, 1998 – 2006 metais – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė, 2006 – 2008 metais – Lietuvos žemės ūkio viceministrė. Nuo 2008 metų rudens – Lietuvos žemės ūkio ministerijos sekretorė. Dirba Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento direktore,  Žemės ūkio Ministerijos vyriausioji patarėja.

Kartu su kitais autoriais išleido šiuos leidinius:

„Europos Sąjungos šeimoje”, (2005 m.), „Informacinės technologijos tyrimai ir plėtra” (2002 m.), konferencija „Bendruomenių judėjimas Lietuvoje – naujos galimybės ir iššūkiai” (2005 m.), „Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 90″. (2008 m.), Mokslo darbai. T.2. „Lietuvos žemės ūkio būklė ir plėtros strateginės kryptys” (2002 m.); „Lietuvos ekonomikos konkurencingumas ir socialinė sanglauda” (2010); „Verslumo ugdymo ir konkurencingumo studijos” (2013); „Paprasčiausiai pasiilgau arklio…“ : Lietuvos arklių augintojų asociacijai – 25 metai (2018).

Verified by MonsterInsights