Žvinys Jonas, kunigas, kovotojas dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

Gimė 1901 12 04 Aktapolio kaime, Molėtų rajone. Organizavo Lietuvos laisvės kovotojų sukilėlių būrį. Neramiais antrojo pasaulinio karo metais klebonavo Dubingių parapijoje. Tremtyje sukūrė silpniems kaliniams šelpti fondą ir jam vadovavo. Atvykęs į Lietuvą, aktyviai įsijungė į Sąjūdžio veiklą. Po mirties suteiktas ginkluoto pasipriešinimo (rezistento) dalyvio statusas, pripažintas kariu savanoriu, 1999 metais lapkričio 22 dieną apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu (po mirties).

Išleista poezijos knyga „Žemės šviesa“ (2018).

Mirė Vilniuje 1994 m.. Palaidotas Molėtų parapijos kapinėse.

Verified by MonsterInsights