Urbonienė Aldona, mokytoja, publicistė

Gimė 1927 02 08 Lygamiškio kaime, Utenos rajone. Iš mažumės pamilo liaudies dainas, nes abu tėvai buvo dainuojantys. 1939 metais pradėjo lankyti Utenos gimnaziją. Nuo 1946 metų mokytojavo Utenos pradinėje mokykloje, Užpalių ir Alantos gimnazijose. 1952 metais pradėjo dirbti Molėtų vidurinėje mokykloje. Neakivaizdiniu būdu studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus valstybiniame universitete.

Dirbo kraštotyros darbą: rinko medžiagą mokyklos istorijai, užrašinėjo atsiminimus. Rašė scenarijus mokyklos etnografiniam ansambliui „Sedula”, rajono viešosios bibliotekos renginiams. Nuo 1974 metų Molėtų rajono laikraščio „Pirmyn” korespondentė. Vėliau jos straipsnius spausdino „Vilnis”, „Molėtų žinios”, respublikinė spauda. Aldonos Urbonienės pasakojimas „Kai dainą dėjo ant širdies žaizdų” (apie tremtinę, poetę Alaksandrą Ivonytę) patalpintas knygoje „Aš išdainavau visas daineles”. Dalyvavo „Alkos” klube. Ilgą laiką vadovavo rajono Literatų brolijai. Buvo pirmųjų literatų knygelių redaktorė ir korektorė.  Dirbo Molėtų poliklinikoje.

Apdovanota LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo garbės raštu, LTSR švietimo ministerijos garbės raštais. 1999 metais skirta Kazio Umbraso literatūrinė premija.

Mirė 2012 07 05.

Verified by MonsterInsights