Vaitėnas Mykolas, gydytojas, medicinos mokslų daktaras, visuomenės veikėjas.

Gimė 1911 07 10 Ažubalių kaime, Molėtų rajone. 1932 metais baigė Ukmergės gimnaziją. 1932 – 1938 metais studijavo  VDU medicinos fakultete. Buvo aktyvus studentų medikų draugijos narys. 1939 metais jaunas gydytojas buvo pakviestas dirbti į Odos ir venerinių ligų katedrą jaunesniuoju asistentu. Kartu su prof. B. Sidaravičiumi 1935 metais parašė mokslinį darbą „Sifilis VDU Odos ir venerinių ligų klinikos ir poliklinikos duomenimis 10 metų laikotarpyje”.1941 metais paskirtas vyresniuoju asistentu.

Parašė vadovėlį „Vyrų, moterų ir vaikų gonorėja”. 1944 metais parašė ir apgynė disertaciją „Kai kurių odos ligų įtaka skrandžio sekrecijai” ir gavo medicinos mokslų daktaro laipsnį. Paskui universiteto vadovybės buvo paskirtas etatiniu Odos ir venerinių ligų katedros lektoriumi.

1944 metais Mykolas Vaitėnas pasitraukė į Vokietiją, dirbo Breslavo universitete ir Erlangeno  universiteto dermatologijos klinikoje. 1946 m. pabaigoje perėjo į UNRA medicinos tarnybą, dirbo kaip dermatologijos skyriaus vedėjas. 1949 metais emigravo į JAV. Čia dirbo Sieters of Charity ligoninėje. Išlaikęs valstybinius egzaminus, nuo 1951 metų verčiasi privačia medicinos praktika.

Aktyviai reiškiasi ir visuomeniniame darbe. Nuo 1924 aktyvus skautų organizacijos narys; Vyčio korporacijos valdyboje ėjo įvairias pareigas; Filisterių  skautų sąjungos vadovybės narys. VDU studentų medikų draugijos narys, Šaulių būrio valdybos narys, nuo 1963 metų vadovauja Ohio lietuvių gydytojų draugijai. Medicinos ir visuomeninėmis temomis yra rašęs „Medicinoje”, „Skautų Aide”, „Mūsų Vytyje”, „Dirvoje”.

Mirė 1965 07 10 JAV.

Verified by MonsterInsights