Seminaro medžiaga 2013.05.30. Inturkė

Mintys iš lituanistų seminaro ,,Ugdymo turinio atnaujinimas”>>> Tradicinio etnokultūros kalendoriaus aktualizavimas ir integravimas į gimtosios kalbos bei literatūros pamokas ir popamokinę veiklą>>>