Kūrybinis jaunimas Moldovoje

Paskutinis vasaros mėnuo – paskutinė galimybė pasidžiaugti gražiausiu metų laiku, draugais, pasidalinti mintimis ir viltimis, kimbant į naujus darbus.

Oficialus apskritas stalas „Moldovos - lietuvių bendradarbiavimo perspektyvos

Dar 2012 metais Molėtų savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Ungheni rajonu (Moldova) Molėtuose, kur Ungheni rajono delegacija kartu su meno kolektyvais dalyvavo „Ežerų sietuvos” renginiuose. 2013 metų rugpjūčio mėn. Molėtų savivaldybė gavo kvietimą dalyvauti Ungheni miesto dienų renginiuose. Prisijungus Molėtų jaunimui pagal 1999 metais pradėtą Molėtų viešosios bibliotekos ir Molėtų rajono literatų brolijos projektą „Kūrybinio jaunimo sambūris”, skirtą Molėtų krašto jaunimo kūrybiniams bandymams ir įgūdžiams skatinti ir Molėtų rajono plėtros sąjūdžio projektus „Jaunimo lyderių ugdymas Molėtų rajone” bei „Molėtų rajono savivaldybės ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas, plėtojant tarptautinius ryšius su rajono partneriais”, paskutinę rugpjūčio mėnesio savaitę Molėtų savivaldybės delegacija, vadovaujama Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Juozo Kerpės, išvyko į Moldovą, Ungheni miestą.

Dar tą patį vakarą lietuviškomis dainomis palydėdama savo šalį Molėtų miesto delegacija įvažiuoja į Lenkiją, kur prasideda kelionė pro nepažintus kraštus. Bažnyčios, raudonas dangus, besileidžiantis į ežerus, ir galiausiai tamsi naktis. Deja, šviesos molėtiškiai sulaukia ne važiuodami, tačiau stovėdami prie Ukrainos sienos. Pakilus saulei kelionė tęsiama važiuojant pro neregėtą Ukrainą. Daugelis po kelionės ją įvardins kaip kontrastų šalį – auksiniai cerkvių kupolai ir savo amžių baigiantys skaičiuoti kaimo trobesiai. Tačiau net ir kelis šimtus kilometrų besitęsiantys duobėti Ukrainos keliai greitai užmirštami – kelionė per Karpatus, kvapą gniaužiantys vaizdai, saulės apšviesti begaliniai plotai. Ir pagaliau – Moldova. Daug kam tai pati skurdžiausia Europos valstybė. Įvažiavus, akivaizdu, kad tai agrarinis kraštas, tačiau jaučiasi pastangos kurti vakarietišką valstybę, ypač sostinėje – Kišiniove. Galiausiai pasiekiamas kelionės tikslas – Ungheni miestas, Jaunimo sveikatingumo centras. Nauja diena, nauji nuotykiai. Vos po pusryčių Molėtų rajono jaunimas susitinka su Ungheni miesto jaunimo organizacijų nariais, yra supažindinami su jų veikla, darbais, pasižyminčiais slavišku tvirtumu, entuziazmu ir tikru susirūpinimu miesto bei šalies problemomis. Greitai atradus bendrą kalbą, naujieji draugai, kartu su Molėtų savivaldybės atstovais bei jaunimu, patraukia į kelionę po vynuogininkystė ūkį, kuriam vadovauja Anatol Placinta. 40 ha plotai obuolių, slyvų, vynuogių ir tolumoje besiritinėjanti saulė, žmonių juokas… Galiausiai sulaukiama ant stalo garuojančio tradicinio moldavų patiekalo – mămăligos, ir vėl patraukiama į pažintinę Ungheni regiono kelionę. Šį kartą molėtiškiai aplanko kaimą Pirlita, kur patys kaimo gyventojai, surinkę savo namuose esančius XVIII a. pab. – XIX a. pradž. daiktus, su savivaldybės pagalba įkūrė kaimo muziejų. Pasitinkami su dainomis, paskutinės pasninko dienos vaišėmis bei rankdarbių pristatymais molėtiškiai draugams atsidėkoja lietuviškų dainų pyne bei Molėtų krašto dovanomis. Įspūdingą dieną tęsia šventinis Ungheni miesto koncertas miesto aikštėje – nacionaliniai šokiai, kur pastebimi jau pažįstami veidai, dainos ir naktiniai miesto žiburiai. Antrąją dieną molėtiškiai pajuda į Moldovos sostinę Kišiniovą, kur yra šiltai priimami Lietuvos ambasadorės Moldovoje Violetos Motulaitės bei vietinių lietuvių. Ilgesio ašaros, kalbant apie Lietuvą, molėtiškių dainos naujiesiems partneriams ir trumpas sustojimas „Lietuvos žemėje” tęsiasi kelione į Senojo Orchėjo kaimą, vienuolyną iškaltą uolose. Kvapą stingdantis vaizdas ir suvokimas, jog vaikštai vieta, kuri prieš dauglelį metų buvo jūros dugne – pats seniausias Moldovos vienuolynas, kurio celės yra iškaltos uolose. Ir pagaliau šventinis vakaras su rajono tarybos nariais, nesibaigiančios mintys apie draugystės tęstinumą, šilčiausi padėkos žodžiai draugams, Molėtų jaunimo dovanojamos lietuvių liaudies dainos bei šokiai. Paskutiniąją dieną – oficialus apskritas stalas „Modovos – lietuvių bendradarbiavimo perspektyvos” Ungheni rajono Taryboje, kur su Molėtų miesto delegacija susitiko Ungheni rajono tarybos pirmininkas Iurie Toma, jo pavaduotojai Petru Langa ir Pancu Iulia, kiti specialistai. Sveikinimo kalbą sakė Ungheni rajono Tarybos pirmininkas Iure Toma. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Juozas Kerpė taip pat padėkojo Ungheni rajono atstovams už šiltą priėmimą, rūpestį bei neišdildomus kelionės įspūdžius.

Paskutinės patirtys ir įspūdžiai Moldovos krašte – Molėtų savivaldybės delegacijos vizitas į Ungheni miesto švietimo įstaigas ir Molėtų viešosios bibliotekos direktorės Virginijos Raišienės ir pavaduotojos Nijolės Stančikienės apsilankymas Ungheni rajono bibliotekoje.

Kelionė baigėsi, tačiau kelionės metu patirti įspūdžiai paskatins jaunus žmones domėtis savo ir kitų šalių kultūra, jos šaknimis bei kūrybos darbais pratęs savo krašto literatūrines tradicijas, skleis tautiškumo idėjas. Metų pabaigoje dalis darbų suguls į jaunimo kūrybos almanachą. Už suteiktą galimybę sužinoti, pažinti ir dvasiškai tobulėti kelionės dalyviai dėkingi Molėtų rajono savivaldybei, Kultūros rėmimo fondui.

Akvilė Stančikaitė