Literatų brolija

Molėtų rajono literatų brolija įkurta 1997 m. Tai visuomeninė organizacija, kuri apjungia rajono gyventojus, užsiimančius literatūrine – kultūrine, kūrybine veikla. Brolija kartu su Molėtų viešąja biblioteka vykdo bendrus projektus. 1999 metais pradėtas vykdyti projektas „Atžalynas 99″, vėliau „Kūrybinio jaunimo sambūris”, „Jaunimo kūrybos dirbtuvės Molėtų viešoje bibliotekoje”, kurių pagrindinis tikslas yra skatinti jaunus rajono žmones kūrybinei veiklai, įtraukti juos į rajono kūrybinį gyvenimą. Nuo 1994 metų organizuojamas tradicinis renginys – K. Umbraso vardo literatūrinės premijos konkursas, kasmet tampa vis populiaresnis tarp rajono literatų . Literatų brolija vykdo ir leidybinę veiklą. Išleisti du literatų kūrybos almanachai. Literatai A. Kavoliūnas, N. Navikienė, B. Budrys, A. Pivoras, V. Žvarėlaitė yra išleidę po keletą savo kūrybos knygų.

Išleisti jaunųjų kūrėjų almanachai:

ATŽALYNAS OŠIA

TIKTAI ŽENKLAI

AKYS LANGUOSE

IŠ ŠNABŽDESIO GIMĘ

VĖJAS ŽODŽIUOSE

VERIASI KELIAS

DĖLIONĖS IŠ DEBESŲ

ATIDUOK MANE DEBESIUI

KITAPUS LIEPSNOS

MĖNULIO PIEVOSE

DIENŲ TRAPUMAS

ATSIMERKIA DANGUS

VIENO PAUKŠČIO VAKARAS

Nijolė Stančikienė