Literatų brolija

Molėtų rajono literatų brolija įkurta 1997 m. Tai visuomeninė organizacija, kuri apjungia rajono gyventojus, užsiimančius literatūrine-kultūrine, kūrybine veikla. Brolija kartu su Molėtų viešąja biblioteka vykdo bendrus projektus. 1999 metais pradėtas vykdyti projektas „Atžalynas 99“, vėliau „Kūrybinis jaunimo sambūris“. Projektas, buvo skirtas jaunimo kūrybiniams bandymams ir įgūdžiams skatinti ir tapo savotiška kasmetine kūrybos akademija: čia buvo bendraujama su draugais, skaitoma, vertinama, mokomasi, susitinkama su profesionaliais menininkais. Vėliau įgyta organizacinė patirtis ir kūrybiniai įgūdžiai leido pasiekti gražių rezultatų: suorganizuota 15 kūrybinių jaunimo stovyklų, dalis iš jų įvyko užsienyje: Venspilyje (Latvijoje), Seinuose ir Krokuvoje (Lenkijoje), Slonime (Baltarusijoje), Vasario 16-osios gimnazijoje Hiutenfelde (Vokietija), Sankt Peterburge (Rusija), Ungeni (Moldova), Karaliaučiuje ir Tolminkiemyje (Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje). Išleista penkiolika kūrybos  almanachų, kuriuose sudėtos Utenos krašto ir kitose šalyse gyvenančių jaunų žmonių mintys ir jausmai, svajonės ir viltys.

Kaip parodė 15 metų projekto vykdymo patirtis, tarp jaunimo yra daug kūrybingų žmonių, kurie nuolat ieško savęs įprasminimo būdų ir naujų saviraiškos formų, nori bendrauti ir mokytis. Nepastebimai  projektas išaugo į „Literatų kūrybinį sambūrį“, tai reiškia, kad pasikeitė ne viena jaunimo karta, kuri įsiliejo į brolijos gretas, darniai žengdama su brolijos senbuviais, tobulėdama ir tęsdama molėtiškių literatūrines tradicijas.

2017 metais Molėtų rajono literatų brolija šventė 20-ies metų jubiliejų, todėl buvo siekiama atsigręžti į savo gimtojo krašto literatūrinį paveldą. Rajono kūrybinio žodžio mylėtojai įsitraukė į literatūrinę kelionę po savo kraštą ir jo literatūrinius objektus. Įvairaus amžiaus rajono literatai bendravo tarpusavyje, dalinosi kūrybine patirtimi su kaimo bendruomenių nariais: skaitė savo kūrybą ir diskutavo su kaimo bendruomenių nariais. Buvo išleistas Molėtų rajono literatų jubiliejinis kūrybos almanachas, kurio sklaida buvo organizuojama rajono bendruomenėse.

2017 metais prasidėjęs Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto absolventės Akvilės Stančikaitės kūrybinis projektas-fotografijų paroda „Molėtų rajono literatūriniai tiltai“, visus metus keliavęs po rajono bibliotekas, išaugo į projektą „Interaktyvus žemėlapis „Molėtų rajono literatūriniai tiltai“, kuris nutiesė literatūrinius kelius tarp įvairių kartų literatūrinių asmenybių, gimusių, gyvenusių ar dirbusių Molėtų krašte.

Nuo 1994 metų organizuojamas tradicinis renginys – Kazio Umbraso vardo literatūrinės premijos konkursas – kasmet tampa vis populiaresnis tarp rajono literatų.

Literatų brolija vykdo ir leidybinę veiklą. Išleisti trys literatų kūrybos almanachai, 13 jaunųjų literatų almanachų. Literatai yra išleidę po keletą savo kūrybos knygų.

2020-2021 metais rajono literatai siekė atgaivinti literatūrinę Molėtų krašto istoriją ir nutiesti „gyvus“ literatūrinius tiltus tarp rajono bendruomenių, jų narius įtraukiant į kūrybinį procesą ir dialogą su kūrėjais bei kitų bendruomenių nariais. Literatų brolija vykdė projektą „Literatų kūrybinis sambūris“, kurį sudarė literatūrinių renginių ciklas: literatūriniai susitikimai viešojoje bibliotekoje ir  rajono kaimo bendruomenių centruose. 2020-ųjų rugsėjo 14 dieną buvo minimos varpininko J. Gaidamavičiaus-Gaidžio 160-osios gimimo metinės. Buvo renkama medžiaga apie prozininką, vieną iš žurnalo „Varpas“ steigėjų, redaktorių ir bendradarbių Joną Gaidamavičių-Gaidį, dirbusį ir palaidotą Alantoje. Šia medžiaga kraštietis Gintautas Šeikis dalinosi su rajono literatais, bibliotekininkais, o galutinis rezultatas – medžiaga redaguota, parengta ir išleista kilnojamoji paroda apie žymų kraštietį Joną Gaidamavičių-Gaidį. Parodą sudaro 13 išsamių stendų, kuriuose patalpinta detali ir reta medžiaga (nuotraukos, tekstai iš senų leidinių) apie J. Gaidamavičiaus-Gaidžio gyvenimą ir veiklą.

2021 metais, projekto vykdymo metu, parengta kilnojamoji paroda apie Molėtų krašto kaimus (Trumponių, Mokylių I, Kalvių, Kaniūkų ir kt.) iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejus archyvo. Parodoje „Tarpukario Alantos krašto kaimai ir žmonės“ eksponuojamos Alantos krašto kaimų architektūros paminklų ir jų žmonių nuotraukos, kurios turi neįkainojamą vertę šio Rytų Lietuvos regiono kultūros paveldo pažinimui ir jos perteikimui ateities kartoms. 2022 m. birželio 25 d. Molėtų miesto šventės metu savo šventę turėjo ir Molėtų krašto literatūros kūrėjai. Kartu su skaitytojais, gerbėjais bei svečiais Molėtų rajono literatų brolija minėjo savo veiklos 25-metį.

Parodos 2020-2022 metais eksponuojamos Molėtų ir Utenos regiono viešojoje ir kaimo bibliotekose.

Verified by MonsterInsights