Senjorų klubas

Mūsų bibliotekos senjorų klubo pradžia – 2009 metų lapkričio dešimtoji diena, kuomet, kaip ir daugelyje Lietuvos bibliotekų vyko akcijos, skirtos senjorams. Mūsų bibliotekos tikslas tuomet buvo – paskatinti vyresniojo amžiaus gyventojus aktyviai naudotis internetu visoms gyvenimo reikmėms. Po pirmosios akcijos, visi drauge apsilankėme interneto tinklalapyje www.esenjoras.lt. Sužinojome, kad šioje erdvėje senjorai gali mokytis naudotis internetu, čia gali rasti daug naudingos informacijos, bendrauti. Senjorai savarankiškai sudalyvavo žaidime „Tūkstantmečio senjoras” . Bendraujant kilo idėja įkurti Senjorų klubą. Buvo išrinkta klubo pirmininkė Janina Leišienė. Kiek vėlėliau buvo aptarti planai ateičiai. Nutarta, kad kiekvieno mėnesio paskutinis antradienis bus mūsų senjorų susitikimo diena. Pagal senjorų pageidavimus ta diena pavadinta „Džiugesio valandos”.

Senjorai aktyviai sudalyvavo akcijoje „Internetas jūsų sodui”. Akcijų metu diskutuota, dalintasi sodinukais, o vėliau, susitikus per „ Džiugesio valandas”, aptarta, kaip kas dygsta, auga arba jau noksta. Per kitas „Džiugesio valandas” buvo susitikta su rajono literatais, išrinkta nauja klubo vadovė Auksuolė Nazarovienė. Išsiskyrę vasarai, senjorai nutarė, kad rudenį vėl susitiks, susineš, ką užaugino. Rugsėjį jie parengė. „Rudens gėrybių stalą” draugams. Ir tai buvo senjorų klubo pradžių pradžia.

Vėliau senjorų klubo narai buvo aktyviausi lankytojai bibliotekos organizuojamuose renginiuose, o ir patys siūlė temas ir įvairias veiklas.

Senjorė Olė Kimbartienė du metus senjorus bei bendruomenės narius savanoriškai mokė anglų kalbos.

Senjorų iniciatyva vyko nemažai susitikimų su mūsų krašto literatais ir žymiais žmonėmis.

Kaip ir visi bendruomenės nariai taip ir senjorai pamėgo keliones. Molėtų viešoji biblioteka pakvietė senjorų klubo narius į kelionę po literatūrinį – istorinį Rokiškio kraštą. Aplankyti Svėdasai ir Malaišiai – J. Tumo – Vaižganto gimtinė, Kamajai – A. Strazdo kunigavimo ir mirties vieta, Rokiškis – aplankyta Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia, kurioje klebonauja dekanas, kun. V. V. Cukuras, devynerius metus vadovavęs Molėtų dekanatui. Taip pat lankytasi Kriaunų muziejuje, bendrauta su šio muziejaus įkūrėja Kriaunų Ragana, iš apžvalgos bokšto žvilgtelta į Sartus bei Padustėlį – poeto P. Širvio gimtinę.

Senjorai buvo nuvykę ir į Anykščius, kad pabendrautų su anykštėnais tarmiškai ir pajaustų tarmių panašumus ir skirtumus. Susitikimas vyko viešojoje bibliotekoje, naujose, moderniose patalpose. (Mūsų senjorė Olė Kimbartienė specialiai šiam susitikimui net tarmiškai sukūrė eilėraštį.) Apsilankyta Antano Žukausko – Vienuolio memorialiniame muziejuje, Antano Baranausko klėtelėje, kur XIX a. viduryje 24-erių metų poetas A. Baranauskas parašė himną Lietuvos praeičiai – poemą „Anykščių šilelis” bei Bronės Buivydaitės (Tyrų dukters) name – muziejuje.

Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia (statyta 1899 –1909 m.) – ryškiausias Anykščių panoramos akcentas, kurį apžiūrėjus, vykta į Niūronis – Arklio muziejų ir dalyvauta edukacinėje ,,Duonos kepimo” programoje.

Keliauta ir po Molėtų kraštą. Aplankyti Dubingiai, Giedraičiai, Joniškio apylinkės.

Mūsų klubo nariai labai aktyvūs, tolerantiški. Pradėjome rašyti klubo dienoraštį, švenčiame senjorų klubo narių jubiliejus.

Auksuolė Nazarovienė

Senjorų klubo svetainė http://moletusenjorai.weebly.com