Gražys Remigijus, poetas.

Remigijus Gražys, poetas

Gimė 1943 01 04 Molėtuose. 1961 metais baigė Molėtų vidurinę mokyklą. Studijavo Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete. Pirmieji eilėraščiai pasirodė rajoninėje spaudoje ir „Moksleivyje”. 1965 metais Remigijus Gražys dirbo „Šluotos” redakcijoje, nuo 1967 metų iki 2002 dirbo Molėtų rajono laikraščio „Pirmyn” (dabar „Vilnis”) redakcijoje.

Pirmoji knyga „Pievos – žalios planetos”pasirodė 1967 metais, vėliau 1973 metais – „Per geltonas kalvas”, 1984 metais – „Labas rytas, tėviškėle” ir 2007 metais „Šviesaus liūdesio blyksniai”.

Remigijaus eilėraščiai buvo išspausdinti šiose knygose: „Posmai, skambėję prie Lakajų’ (19980; Akimirkos” (1999); „Nupinsiu Lietuvai vainiką” T. 1 (2004); „Ant tavo rankų supasi gerumas’ T. 1 (2005); „Iš žemės žalumos” (2007); „Kūrybos akimirkos” (2007); „Sugrįžta angelas” (2007) bei  „Poezijos pavasario” rinkiniuose.

R. Gražys aktyviai dalyvavo rajono literatų literatūriniame gyvenime. 1996 metais už eilėraščius vaikams poetui skirta pirmoji vieta ir įteikta Kazio Umbraso literatūrinė premija. 1997 metais R. Gražiui įteikta premija už poeziją lietuviškai knygai, mokyklai ir Molėtams. 2012 metais kovo 8 d. vykusiame Rašytojų sąjungos valdybos posėdyje poetas Remigijus Gražys buvo priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą.

Mirė 2012 metų balandžio 5 dieną.

Verified by MonsterInsights